Informacje dla Kół,  Walne zebrania sprawozdawczo- wyborcze

Zebranie sprawozdawcze Koła PZW Czarny Dunajec

Dnia 05 listopada 2022 r. o godzinie 15 00 pierwszy termin, 15 20 drugi termin odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Koła w sali CKiP oraz OSP w Czarnym Dunajcu.