Komunikaty,  Sport

Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego 2022

W związku z niezatwierdzeniem przez Zarząd Główny PZW w Warszawie zmian do Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego zaproponowanych przez Główny Kapitanat Sportowy, informujemy że w 2022 roku nadal będą obowiązywały zapisy ZOSW zatwierdzone Uchwałą nr 326/III/2021 ZG PZW z dnia 27 marca 2021 r.
W związku z tym,  wszystkie ustalenia które zostały podjęte podczas spotkań z przedstawicielami poszczególnych dyscyplin, dotyczących zmian: w sposobie rozgrywania zawodów (teren, sprzęt, punktacja), kwalifikacji do startu w zawodach GPP i MP oraz sprawy dotyczące licencji sportowych PZW dla zawodników i klubów, automatycznie zostają odrzucone.

Jednocześnie zwracamy uwagą, że w związku z niezatwierdzeniem zmian do ZOSW na 2022 rok:

–  posiadanie aktualnych badań lekarskich na zawodach GPP i MP będzie nadal obowiązkowe.

–  odwołane zostają zapowiadane zawody kwalifikacyjne do karpiowych MP PZW. W 2022 roku w Karpiowych Mistrzostwach Polski PZW prawo staru, oprócz aktualnego Mistrza Polski PZW, będą miały tylko teamy Mistrzowie Okręgów.