Zarząd Okręgu

Skład Zarządu Okręgu PZW w Nowym Sączu
Kadencja 2017-2021

 1. Zdzisław Kowalski – Prezes Zarządu Okręgu
 2. Krzysztof Stanek – Wiceprezes Zarządu Okręgu ds. organizacyjnych i ochrony wód
 3. Roman Cyfra – Wiceprezes Zarządu Okręgu ds. zagospodarowania wód
 4. Janusz Szepeta – Wiceprezes Zarządu Okręgu ds. Sportu i Młodzieży
 5. Łukasz Kosiba – Sekretarz
 6. Łukasz Rubiś – Skarbnik
 7. Tadeusz Chudy – Członek Prezydium
 8. Michał Cebula – Członek Prezydium
 9. Tadeusz Kocjan
 10. Ryszard Górowski
 11. Eugeniusz Garbacz
 12. Andrzej Dudek
 13. Jan Szewczyk
 14. Krzysztof Dobek
 15. Waldemar Wolski
 16. Mirosław Pieślak
 17. Janusz Sopiarz