Bez kategorii,  Działalność Okręgu Nowy Sącz

Zapraszamy do zapoznania się z treścią tablic edukacyjnych

Interreg Polska-Słowacja

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią 7 tablic edukacyjnych, które zamieszczone zostaną na ścieżce edukacyjnej wokół stawu w Czarnym Dunajcu. Tablice informują na temat przygranicznych ekosystemów wodnych, poszczególnych gatunków roślin, ryb, ich ochrony, zasad ekologicznego dbania o zasoby wodne. Tematyka tablic:

-Ryby Podhala i Orawy

-Ochrona wód

-Zasady etyki wędkarskiej i połowu ryb

-Polski Związek Wędkarski – Okręg w Nowym Sączu, Koło w Czarnym Dunajcu

-Ciekawostki

-Chronione gatunki ptaków, zwierząt, ryb żyjących w stawie i okolicach

Tym samym tablice pełnią stricte proekologiczną rolę ucząc i informując o dziedzictwie przyrodniczym tego regionu, jego znaczeniu oraz właściwym świadomym korzystaniu z tych zasobów, aby je chronić i zachowywać dla kolejnych pokoleń