Bez kategorii

Wpisowe członka zwyczajnego PZW

W związku z powtarzającymi się pytaniami w zakresie obowiązywania w 2021 r. wpisowego członka zwyczajnego PZW, wynoszące (w 2020 roku) 1 zł dla osób, które wniosły składkę członkowską ogólnozwiązkową w 2019 r., uprzejmie informuję, że określająca to Uchwała nr 233/IV/2020 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego  z dnia 16.04.2020 r. obowiązywała do końca2020 r.

Aktualnie obowiązującym zapisem w tej kwestii jest Uchwała nr 269/IX/2020Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 19  września  2020 r.w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2021 r., określająca obowiązywania wpisowego członka zwyczajnego PZW wynoszące 25 zł.