Działalność Okręgu Nowy Sącz

„Wodny świat Podhala i Orawy”

Od stycznia 2021 r. do października 2021 r. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu we współpracy z Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trstenej wdraża transgraniczny mikroprojekt indywidualny pt. Wodny świat Podhala i Orawy” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.  Mikroprojekt w imieniu Beneficjenta realizuje merytorycznie Koło nr 27 Polskiego Związku Wędkarskiego Czarny Dunajec.

Wartość tego mikroprojektu to 45 299,23 EUR, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 wynosi 38 504,34 EUR, co stanowi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych w mikroprojekcie, a dofinansowanie z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej wynosi  2 264,96 EUR.

DLACZEGO REALIZUJEMY MIKROPROJEKT?

Wśród licznych walorów przyrodniczych Podhala i Orawy świat ryb, roślin, zwierząt i ptaków, które zamieszkają obszary stawów i ich okolice nadal nie jest dobrze znany ogółowi mieszkańców i turystów odwiedzających te tereny. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bogaty jest ten wodny świat, a zarazem jak szczególnej potrzebuje ochrony. Taką wiedzę posiadają osoby, które na co dzień przez swoją pasję nie tylko zajmują się wędkarstwem, ale realizują liczne działania mające na celu ochronienie ekosystemów wodnych i zachowanie rzadkich gatunków fauny i flory na Podhalu i Orawie.  W ramach pogłębiania tej działalności stwierdzono, że konieczne jest stworzenie miejsca na pograniczu Podhala i Orawy, w którym takie działania mogłyby odbywać się systematycznie i mieć odpowiednie warunki. Potrzebne jest również, aby popularyzacja wiedzy o ochronie wód i ekosystemów wodnych była stała, niezależna od organizowanych co pewien czas wydarzeń, dostępna dla każdego o każdej porze.

Dlatego Koło nr 27 Polskiego Związku Wędkarskiego w Czarnym Dunajcu, które jest realizatorem mikroprojektu zdecydowało się zaprojektować miejsce o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym przy stawie w Czarnym Dunajcu, którym zarządza.

CO CHCEMY OSIĄGNĄĆ?

Głównym celem projektu jest zrównoważony rozwój dziedzictwa przyrodniczego ekosystemów wodnych na pograniczu Podhala i Orawy

Cele szczegółowe to:

  • Rozwój infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej na transgranicznym Szlaku wokół Tatr w Gminie Czarny Dunajec.
  • Ochrona i upowszechnianie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego ekosystemów wodnych na polsko-słowackim pograniczu.
  • Zwiększenie świadomości i aktywności społeczności lokalnych pogranicza polsko-słowackiego w zakresie ochrony ekosystemów wodnych.

DO KOGO ADRESOWANY JEST MIKROPROJEKT?

Mikroprojekt adresowany jest do mieszkańców pogranicza i turystów odwiedzających ten region. Wśród nich szczególną część stanowią dzieci i młodzież, które będą mogły poznawać wodny świat Podhala i Orawy poprzez informacje zawarte na tablicach edukacyjnych przygotowanych przy ścieżce prowadzącej wzdłuż stawu. Ponieważ inwestycja znajduje się na trasie szlaków pieszych prowadzących przez torfowiska, a także łączy się z transgranicznym Szlakiem wokół Tatr, to będzie wykorzystywana przez turystów rowerowych i pieszych, którzy rozpoczną tutaj lub zakończą swoja wycieczkę, równocześnie poznając dziedzictwo przyrodnicze tego terenu.

JAKIE ZAPLANOWALIŚMY DZIAŁANIA?

Zagospodarowanie stawu w Czarnym Dunajcu z elementami infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej

Okres realizacji: styczeń – sierpień 2021

Zadanie polega na wykonaniu zagospodarowania terenu wokół stawu w miejscowości Czarny Dunajec

o elementy rekreacyjno-edukacyjne pozwalające poznawać i chronić walory przyrodnicze ekosystemów wodnych Podhala i Orawy.

Wykonane zostaną ścieżki spacerowe żwirowe z ławeczkami, koszami i 7 tablicami edukacyjnymi. Ścieżka doprowadzi do zadaszonej drewnianej wiaty służącej do odpoczynku i obserwacji przyrody otaczającej staw. Powstaną także miejsca postojowe, a także parking dla rowerzystów. Obiekt będzie monitorowany.

Te elementy infrastruktury pozwolą udostępnić obszar ekosystemu wodnego stawu w Czarnym Dunajcu, a równocześnie zapewnią bezpieczne korzystanie z tego miejsca przez mieszkańców i turystów, poznawanie zasad ochrony ekosystemów wodnych itd.

Dodatkowo z uwagi na fakt, że staw położony jest w pobliżu Szlaku wokół Tatr miejsce to może być odwiedzane przez turystów rowerowych i pieszych, a dzięki temu oddziaływanie projektu może być szersze.

Polsko-słowackie zawody wędkarskie dla dzieci

Okres realizacji: maj – październik 2021

Aby poszerzyć wiedzę na temat wodnego świata Podhala i Orawy partnerzy zorganizują PL-SK zawody wędkarskie dla dzieci przy zagospodarowanym stawie w Czarnym Dunajcu. Zakłada się, że w wydarzeniu weżnie udział ok. 100 osób z Polski i ze Słowacji. Zawody zostaną przeprowadzone w formule „złów i wypuść”, aby edukować młodych adeptów wędkarstwa, a jednocześnie uczyć ich poszanowania dla przyrody. Przeprowadzone zostaną również konkursy wiedzy ekologicznej i wędkarskiej.

Działanie to będzie przykładem racjonalnego i zrównoważonego korzystania z zasobów dziedzictwa przyrodniczego, udostępniania go, edukowania o potrzebie ochrony i praktycznej ochrony tego środowiska.

Ponadto realizowane będą działania związane z promocją i zarządzaniem projektem.

JAKIE BĘDĄ EFEKTY?

  • Powstanie  miejsce o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym – wiata do odpoczynku, ścieżki spacerowe z ławeczkami i tablicami informacyjno-edukacyjnymi, miejsca parkingowe, stojaki rowerowe.
  • Dzięki zagospodarowaniu zaniedbanego terenu przy stawie w Czarnym Dunajcu mieszkańcy oraz turyści, będą mogli bliżej poznać niezwykły wodny świat ekosystemów przyrodniczych na polsko-słowackim pograniczu.
  • Zwiększy się świadomość i aktywność społeczności lokalnych z Polski i ze Słowacji w zakresie ochrony ekosystemów wodnych.
  • W ten sposób w praktyce zostanie zastosowana zasada zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego – z jednej strony jego ochrona i dbałość o zachowanie gatunków ryb, roślin, zwierząt i ptaków żyjących w ekosystemie wodnym, a z drugiej strony racjonalne wykorzystanie tych terenów do proekologicznej rekreacji i edukacji na temat otaczającej nas przyrody, zwłaszcza mało znanego wodnego świata Podhala i Orawy.
  • Zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego w zakresie nieznanego powszechnie ekosystemów wodnych podniesie atrakcyjność Podhala i Orawy i zachęci do jej odkrywania i ochrony.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu

Ul. Inwalidów Wojennych 14

33-300 Nowy Sącz

biuro@pzwns.info.pl

www.pzwns.info.pl

Osoba do kontaktu: Łukasz Rubiś

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trstenej

ul. Železniciarov 294/38

Trstená 028 01

predseda@srztrstena.sk

www.srztrstena.sk

Osoba do kontaktu: Ivan Michalec

30.09.2021 r.

Od połowy 2021 r. do połowy września 2021 r. trwałyprace związane z budową zagospodarowania terenu wokół stawu w miejscowości Czarny Dunajec o elementy rekreacyjno-edukacyjne. W wyniku prac wykonana została wolnostojąca zadaszona drewniana wiata o pow. 35 m2. Przygotowano także  ścieżki żwirowe z obrzeżami betonowymi, przy których zainstalowano tablice informacyjno-edukacyjne (7 szt.) z informacjami w języku PL, SK i EN, ławeczki (6 szt.) oraz kosze na śmieci (5 szt.) Zamontowany został  również monitoring na baterie fotowoltaiczne. Korzystanie z zagospodarowanego terenu ze ścieżkami i wiatą do odpoczynku ułatwia utwardzona kruszywem część terenu, na której powstało  6 miejsc parkingowych i 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych oraz miejsce do parkowania rowerów (stojak rowerowy).

26.01.2021 r.

Milo nam poinformować, że w dniu 26 stycznia 2021 r. Okreg PZW w Nowym Sączu podpisal umowe ze Związkiem Euroregion „Tatry” na realizacje mikroprojektu „Wodny swiat Podhala i Orawy”. Dofinansowanie obejmować będzie inwestycje w obrębie stawow których opiekunem jest Kolo Czarny Dunajec. Wartość projektu wynosi 45 299,93 EURO.https://www.facebook.com/1704820893161537/posts/2668731086770508/