Informacje dla Kół

Wnioski o odznaczenia

Przypominamy, iż 31.03.2021 r. mija termin składania wniosków o odznaczenia. Prosimy o wypełnianie ich zgodnie z regulaminem znajdującym się w zakładce „Informacje i druki dla kół” pamiętając szczególnie o formacie wniosku.