Informacje dla Kół,  Walne zebrania sprawozdawczo- wyborcze

Walne zgromadzenie sprawozdawczo- wyborcze- Koło PZW Barskie

Walne zgromadzenie sprawozdawczo- wyborcze, Koło PZW Barskie odbędzie się 30.10.2021 r. w budynku Okręgu PZW w Nowym Sączu I termin o godz. 16:00, II termin 16:30