Informacje dla Kół,  Walne zebrania sprawozdawczo- wyborcze

Walne zebranie sprawozdawcze- Koło PZW „Zawisza”

Zarząd Koła „ZAWISZA” w Gródku nad Dunajcem zaprasza Członków Koła na Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła za rok 2022 w dniu 11.12.2022 r. o godz.14:30  (drugi termin 14:45) w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku nad Dunajcem.