Informacje dla Kół,  Walne zebrania sprawozdawczo- wyborcze

Walne zebranie sprawozdawcze Koła nr 33 Stary Sącz

Walne  zebranie sprawozdawcze  Koła nr 33 Stary Sącz  na dzień 09.12.2022 , które odbędzie się w Domu Kultury w Barciach. Pierwszy termin 17.00  drugi termin 17.15