Działalność Okręgu Nowy Sącz

Składki członkowskie w 2021 r również przez internet!!

SKLADKI CZLONKOWSKIE ROWNIEŻ PRZEZ INTERNET! Szanowni Koledzy. W związku z pandemią zachęcamy do opłacania składek przez nasz system internetowy www.zezwolenia.pzwns.info.pl

nstrukcje opłacania znajdziecie na stronie głównej systemu. Bądźmy odpowiedzialni!