Rejestr uchwał

Rejestr Uchwał rok 2020

Uchwała nr 168

Na podstawie § 47 pkt 1, 10, 17, 18  Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu, analogicznie jak w roku 2019 r., przyznał nieodpłatnie dla grupy: uczestników (dzieci) i instruktorów (opiekunów) Szkółki Przyrodniczo-Wędkarskiej w Tylmanowej, prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Doliny Dunajca we współpracy z Okręgiem:

a)         do 10 zezwoleń grupowych na połów całej grupy na Łowisku Specjalnym Dunajec w 2020 r.,

b)        zezwolenie grupowe na połów całej grupy na pozostałych wodach Okręgu w 2020 r.,

– podczas prowadzenia zajęć Szkółki, w terminach uzgodnionych w Biurem Okręgu.

Uchwała nr 169

Na podstawie § 47 pkt 1 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu przyjmuje zmiany do regulaminu dla Stawów w Kobylance polegające na wprowadzeniu zakazu używania kotwic oraz podrywki i nowych opłat w wysokości:

Pełna: normalna 200zł, ulgowa 100 zł (członek PZW do 24lat), uczestnik 50 zł (członek uczestnik do 16 lat), niezrzeszeni 380 zł.

Składka no kill: normalna 110zł, ulgowa 60 zł (członek PZW do 24lat), uczestnik 30 zł (członek uczestnik do 16 lat), niezrzeszeni 209zł.

Opłata dobowa: członek PZW 40zł, niezrzeszeni 70zł (tylko e-zezwolenia).

Uchwała nr 170

Na podstawie § 47 pkt 1 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zdecydował o zakupie samochodu dla Straży Okręgowej na Podhalu za kwotę do  30 tys zł.

Uchwała nr 171

Na podstawie § 47 pkt 1 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu przyznaje nagrody dla Kół za pracę z młodzieżą:

Koło Gródek nad Dunajcem – 500 zł

Koło Stary Sącz stawy 400 zł

Koło Rabka Zdrój – 300 zł

Koło Nowy Targ 16 – 200 zł

Koło Grybów – 100 zł

Uchwała nr 172

Na podstawie § 47 pkt 1 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu przyznaje nagrody dla Kół za pracę w zakresie ochrony wód:

Koło Grybów nr 4      1754,50

Koło Muszyna nr 10  1342,83

Koło Podhale NT nr 17          763,87

Koło Łacko nr 9         763,09

Koło Klimkówka nr 32          697,64

Koło Szczawnica nr 21          527,22

Koło Sromowce nr 23            468,67

Koło M. Gorlice nr 26           464,05

Koło Stawy stary Sacz nr 33 391,56

Koło Nowy Targ nr 16           378,49

Koło Gródek nr 3       356,88

Koło N. Targ Miejskie nr 28 302,95

Koło Czarny Dunajec nr 27   285,96

Koło Limanowanr nr 8          250,50

Koło St Sącz nr 20     207,37

Koło na Zalewem nr 6           206,58

Koło Centrum nr 12   196,56

Koło Białak Tatrzanska nr 30            110,22

Koło Zakopane I nr 31           100,20

Koło Zakopane nr 22 90,18

Koło Chabówka 1      80,16

Koło Chabówka im. Wilka nr 29       80,16

Koło Krynica nr 7      50,10

Koło Zakamienica nr 15        50,10

Koło Piwniczna nr 18 40,08

Koło Mszana Dolna nr 25      30,06

Koło Barskie nr 11     10,02

Uchwała nr 173

Na podstawie § 47 pkt 1  Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu przydziela Kołom, które mają pod opieką stawy, pstrąga do zarybień tych stawów w celu organizacji imprez dla dzieci (np. Dzień Dziecka), w ilości ustalonej przez Dyrektora Biura.

Uchwała nr 174

Na podstawie § 47 pkt 1, 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu przyjął do realizacji pominięte w 2019 r. wnioski o charakterze organizacyjnym zgłoszone na Walnych Zgromadzeniach Kół wg poniższego zestawienia:

Lp       Koło    Treść wniosku Koła   Komentarz Zarządu Okręgu

1          Sromowce      Dorybienie rzeki  Niedziczanki i Kacwinianki pstrągiem i lipieniem        Koło uczestniczące w zarybieniu decyduje gdzie są wpuszczane ryby w granicach określonych przez Okręg. Możliwe zarybienie potoku Niedziczanka i Kacwinianka pstrągiem p.

2          Sromowce      Dorybienie Dunajca w Sromowcach białą rybą: kleń, brzana.            Wniosek będzie realizowany w roku 2020 w zakresie klenia.

3          Sromowce      Dorybienie Dunajca Sromowce pstrągiem tęczowym, gdyż Słowacy  zarybiają Dunajec pstrągiem tęczowym i zródlanym, i zmianę w operacie wodnoprawnym  na zarybienie rzeki granicznej tymi gatunkami   W chwili obecnej trwają starania o zezwolenie na zarybienie obwodów Dunajec 3 i 4. W przypadku powodzenia procedura będzie rozszerzana o kolejne obwody.

4          Sromowce      Dorybienie zbiornika wyrównawczego Sromowce rybą bo nie jest zarybiany wcale a jest wodą Okręgu      Okręg przeprowadzi analizę warunków wodnych na zbiorniku wyrównawczym pod kątem możliwych do zarybienia gatunków. Po tej analizie zostanie podjęta decyzja co do zarybienia zbiornika Sromowce

Uchwała nr 175

Na podstawie § 47 pkt 1 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu wprowadza zmianę w pkt II.6 ppkt a i b Regulaminu Łowiska Specjalnego Dunajec, zwiększając limit zezwoleń rocznych z 20 na 25 sztuk, oraz zmniejszając limit dniówek na całe Łowisko z 40 na 35 sztuk.

Uchwała nr 17

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu działając na podstawie paragrafu 47 punkt 6 Statutu PZW zatwierdza sprawozdanie finansowe Okręgu za rok 2019.

Uchwała nr 177

Na podstawie § 47 pkt 1 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu na wniosek Koła nr 20 Stary Sącz zmienia regulamin stawu Koła nr 20 w Starym Sączu. Tekst ujednolicony regulaminu stanowi załącznik do uchwały.

Uchwała nr 178

Na podstawie § 47 pkt 1 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu rekomenduje Kol. Kamila Florka na Komendanta SSR w Limanowej

( jednomyślnie za ) wniosek przyjęty – 

Uchwała nr 179

Na podstawie § 47 pkt 7 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu

zatwierdza zbiorczy preliminarz budżetowy Okręgu na rok 2020

Przychody w wysokości                        3381297,18 zł

Koszty ogółem w wysokości                 3375580,56 zł

Wynik finansowy działalności              5716,62 zł

Uchwała nr 180

Na podstawie § 47 pkt 1 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zadecydował o przystąpieniu Okręgu PZW w Nowym Sączu do programu likwidacji barier na rzece Kamienica Nawojowska prowadzonego przez Wody Polskie.

( jednomyślnie za ) wniosek przyjęty – 

Uchwała nr 181

Na podstawie § 47 pkt 1 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zadecydował o wsparciu wydania książki Józefa Rozwadowskiego „Poradnik dla miłośników sportu wędkowego” (klasyk literatury wędkarskiej), poprzez zakup 100 szt. książki za kwotę 3tyś zł (30zł/szt). Ponadto Okręg otrzyma gratis 10 szt książek w oprawie kolekcjonerskiej, oraz reklamę Okręgu PZW w Nowym Sączu na drugiej stronie okładki.

Uchwała nr 182

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu działając na podstawie paragrafu 47 punkt 1 i 8 Statutu PZW wprowadził dodatkową możliwość elektronicznego rozprowadzania składek członkowskich, wpisowego i ujednoliconych w systemie elektronicznym składek na fundusz Koła w wysokości 20 zł – dla wszystkich Kół Okręgu.

Uchwała nr 183

Na podstawie § 47 pkt 1 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
w Nowym Sączu zatwierdza sprawozdanie z działalności Okręgu za 2019 r

Uchwała nr 184

Na podstawie § 47 pkt 1 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zadecydował o zakupie:

a)         ok 16 szt. podchowalek za kwotę do 40 tys zł łącznie;

b)        łodzi aluminiowej  do kwoty 20 tys zł ze środków pozyskanych ze składek za połów ze sprzętu pływającego.

Uchwała nr 185

Na podstawie § 47 pkt 1 i 9 Statutu PZW, na wniosek Walnego Zgromadzenia Członków Koła, Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu likwiduje Koło PZW nr 30 Białka.

Uchwała nr 186

Na podstawie § 47 pkt 1, 11, Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zatwierdził wnioski Komisji Odznaczeń o nadanie odznaczeń wg załączonej listy.

Zarząd Okręgu wnioskuje do Zarządu Głównego o nadanie odznaczeń wg załączonej listy.

Lista stanowi załącznik do uchwały.

Uchwała nr 187

Na podstawie § 47 pkt 1 i 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zdecydował o przyjęciu do realizacji następujących wniosków organizacyjnych zgłoszonych na tegorocznych Walnych Zgromadzeniach Kół:

Wnioskodawca           Wniosek

Koło Kluszkowce       Zarybienie Zalewu Czorsztyńskiego w 2020 r. selektem sandacza, kroczkiem karpia w limicie min 1 tony.

Koło Kluszkowce       Zarybienie Zalewu Czorsztyńskiego w 2020 r. jesiennym narybkiem sandacza i szczupaka

Koło Barskie  Przeznaczenie dodatkowych środków na ochronę przed kłusownictwem Jeziora Rożnowskiego w okresie jesienno-zimowym

Koło Barskie  Wystąpienie do odpowiednich władz o zezwolenie na użytkowanie łodzi z silnikiem spalinowym w ramach kontroli przeprowadzanych w strefie ciszy Jeziora Rożnowskiego. W przypadku nieuzyskania takiego zezwolenia zakup pontonu z silnikiem elektrycznym o dużej mocy.

Koło Krynica Zdrój   Przeprowadzenie przez ZO rozmow z gminą Muszyna w celu umożliwienia dojazdu do rzeki Poprad w odcinku od Muszyny do Andrzejówki z wykorzystaniem odcinków ścieżki rowerowej dla wędkarzy.

Nowy Targ nr 17 Podhale      Prośba o podjęcie starań do odpowiednich władz o umożliwienie dojazdu do Jeziora Czorsztyńskiego przez ścieżkę rowerową

Rabka Zdroj   Wędkarze koła nr 19 PZW w Rabce Zdroju zaniepokojeni są ograniczaniem swobodnego dostępu do wody na Zbiorniku Czorsztyńskim przez dzierżawców dzialek, poprzez stawianie znaków zakazu wjazdu np.. Nad zatoką Falsztyn. Zachodzi pytanie  czy takie działania nie naruszają przepisów stosownych ustaw utrudniając swobodny dostęp do wody dla wszystkich a w szczególności dla opłacających składki wędkarzy oraz czy nie naruszają interesów członków PZW

Kolo Piwniczna Zdrój           Wniosek o odłowienie Wydry Europejskiej z rzeki Poprad

Koło Muszyna            Wystąpienie do RDOŚ o odłowienie i przesiedlenie wydry europejskiej z terenu odcinka specjalnego na rzece Muszynka.

Koło Limanowa         Wzmożyć ochronę rzeki Kamienica w obrębie elektrowni wodnej w Zabrzeży

Miasto Gorlice           Wniosek o zatrudnienie o zatrudnienie strażników okręgowych w Gorlicach na cały rok

Miasto Gorlice           Wniosek ws pokrycia kosztu paliwa strażnik strażników okręgowych w okresie 3 m-cy kiedy nie są zatrudnieni przez Okręg

Sromowce Wyżne      Dorybienie rzeki Niedziczanki i Kacwinianki pstrągiem i lipieniem

Szczawnica     O wprowadzenie zakładek na stronie głównej Okręgu PZW w Nowym Sączu, w których znajdować się będą informacje takie jak: ilość łowiących wędkarzy na danym zbiorniku, rzece w poprzedzającym roku, ilości zabranych ryb z poszczególnych gatunków na danym zbiorniku, rzece w poprzedzającym roku, informacji ile i jakiej ryby zostało wpuszczone do jakiego zbiornika bądź rzeki w poprzedzającym roku,

Centrum         O jednoznaczne określenie końca Odcinka Specjalnego Górnego na rzece Dunajec w związku z ruchomym korytem potoku Ochotnica

Centrum         O podjęcie dalszych działań ws możliwości zarybiania pstrągiem tęczowym wod Okręgu PZW w Nowym Sączu

Łącko  O odlów tarlaków brzany i zarybienie Dunajca pozyskanym narybkiem

Łącko  O zorganizowanie nad jez. Czorsztyn miejsca do slipowania łodzi

Łącko  O wystąpienie do RDOŚ w Krakowie o zgodę na odstrzal tracza nurogęsi

Czarny Dunajec         Sączu o zarybienie rzeki Czarna Orawa pstrągiem potokowym oraz dodatkowo potoku Syhlec dopływu Czarnej Orawy.

Uchwała nr 188

Na podstawie § 47 pkt 1, 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu przekazał nieodpłatnie łódź dla Koła Zawisza Gródek nad Dunajcem na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej.

Uchwała nr 189

Uchwała NIEJAWNA (wyłączona z publikacji ze względu na ochronę danych osobowych)

Uchwała nr 190

Na podstawie § 47 pkt 1 i 22 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zwraca się z wnioskiem do Zarządu Głównego o stwierdzenie, że mienie – nieruchomości objęte księgami wieczystymi:

a) o numerze: NS1S/00030963/0 prowadzaną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

b) o numerze:  NS1T/00017985/4 prowadzaną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu, V Wydział Ksiąg Wieczystych,

–  jako mienie – nieruchomości Polskiego Związku Wędkarskiego, stanowi własność Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu  (KRS 0000047924).

Uchwała nr 191

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 punkt 1 i 10 Statutu PZW zdecydował o przyjęciu do realizacji następujących wniosków z Kół dotyczących zmian w zezwoleniu na rok 2021:

 • Koło Nowy Targ 28: Ograniczenie połowu ryb drapieżnych na Zalewie Czorsztyńskim do 1 szt. sandacza  + 1 sztuki szczupaka dziennie oraz 5 sztuk na miesiąc
 • Koło Barskie: Zorganizowanie profesjonalnego łowiska spławikowo-gruntowego na stawach w Kurowie lub na odcinku Dunajca poniżej nowo budowanego mostu w Kurowie. (do realizacji po zakończeniu budowy mostu w Kurowie)
 • Koło Podhale 17: Zmniejszenie limitu połowu sandacza na Jeziorze Czorsztyńskim z 8 do 5 szt miesięcznie oraz z 2 szt do 1 szt dziennie.
 • Koło Stawy 33 Stary Sącz: Wniosek o wprowadzenie czasowego zakazu zabierania brzany na dolnym odcinku Popradu (od ujścia do mostu w Życzanowie) a także o zaczęcie produkcji narybku brzany w naszych ośrodkach zarybieniowych.
 • Koło Piwniczna Zdrój: Wniosek o podniesienie wymiaru ochronnego dla klenia do 30 cm
 • Koło Piwniczna Zdrój: Wniosek o dopisanie „Złowione ryby nieprawidłowo, tzn. zahaczone poza obrębem głowy lub złowione na pętlę linki należy również wypuścić”
 • Koło Sromowce: Na rzece Dunajec w Sromowcach w okresie 1.02 do 14.04. utrzymać limit dzienny 1 szt. pstrąga
 • Koło Czarny Dunajec: o wprowadzenie zakazu zabierania głowacicy na odcinku Dunajca od zapory w Sromowcach Wyżnych do ujścia Macelowego potoku w Sromowcach Niżnych.
 • Koło Czarny Dunajec: o wprowadzenie wymiaru widełkowego  dla głowacicy 70-90cm.

Uchwała nr 192

Na podstawie § 47 pkt 1, 10 i 15 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zadecydował o następujących zmianach w zezwoleniu na rok 2021:

 • zabrania się połowu ze środków pływających na zbiorniku Sromowce Wyżne;
 • połów z brzegu lewego (północnego) na zbiorniku Sromowce Wyżne jest możliwy do ogrodzenia ZEW Niedzica przy bramie wjazdowej do elektrowni;
 • połów metodą muchową odbywa się przy użyciu kołowrotka muchowego o szpuli ruchomej (nie multiplikatora);
 • zakaz stosowania pelletów na przynętę na wodach górskich;
 • wydłużenie odcinka dopuszczonego do połowu na Białej Tarnowskiej do ujścia potoku Mostysza, wg zasad dla odcinka poniższego;
 • zakaz zabierania amura na zbiorniku Rożnów.

Uchwała nr 193

Zarząd Okręgu działając na podstawie § 47 pkt 8 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego ustalił wysokość składek okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat w 2021. Tabela składek i opłat stanowi załącznik do uchwały.

Załącznik:

Składki na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłaty w        Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu w 2021 r.

lp.SkładkaObejmuje  
1SKŁADKA PODSTAWOWA NIEPEŁNA CZŁONKA PZWNWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody, bez prawa połowu przy użyciu środków pływających (w tym wywózki) i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12240,00 
2N+LWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody bez prawa połowu spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12.310,00 
3SKŁADKA PODSTAWOWA PEŁNA CZŁONKA PZWPWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu360,00 
4SKŁADKA ULGOWA NIEPEŁNA CZŁONKA PZWNWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody, bez prawa połowu przy użyciu środków pływających (w tym wywózki) i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12120,00 
5N+LWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody bez prawa połowu spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12.190,00 
6SKŁADKA ULGOWA PEŁNA CZŁONKA PZWPWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu240,00 
7SKŁADKA CZŁONKA UCZESTNIKA PZW NIEPEŁNANWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody, bez prawa połowu przy użyciu środków pływających (w tym wywózki) i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.1235,00 
8N+LWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody bez prawa połowu spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12.105,00 
9SKŁADKA CZŁONKA UCZESTNIKA PZW PEŁNAPWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu155,00 
10SKŁADKA OKRESOWA DLA CZŁONKA PZW1-DNIOWA NIEPEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody, bez prawa połowu przy użyciu środków pływających (w tym wywózki) i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.1240,00 
111-DNIOWA PEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu65,00 
123-DNIOWA  NIEPEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody, bez prawa połowu przy użyciu środków pływających (w tym wywózki) i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12100,00 
133-DNIOWA PEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu175,00 
147 -DNIOWA NIEPEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody, bez prawa połowu przy użyciu środków pływających (w tym wywózki) i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12170,00 
157 -DNIOWA PEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu290,00 
16OPŁATY OKRESOWE DLA NIEZRZESZONYCH              (W TYM CUDZOZIEMCÓW)1-DNIOWA NIEPEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody, bez prawa połowu przy użyciu środków pływających (w tym wywózki) i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.1270,00 
171-DNIOWA PEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu95,00 
183-DNIOWA  NIEPEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody, bez prawa połowu przy użyciu środków pływających (w tym wywózki) i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12190,00 
193-DNIOWA PEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu265,00 
207 -DNIOWA NIEPEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody, bez prawa połowu przy użyciu środków pływających (w tym wywózki) i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12280,00 
217 -DNIOWA PEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu400,00 
22OPŁATY ROCZNE DLA NIEZRZESZONYCH              (W TYM CUDZOZIEMCÓW)ROCZNA NIEPEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody, bez prawa połowu przy użyciu środków pływających (w tym wywózki) i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12600,00 
23ROCZNA PEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu720,00 
24SKŁADKA UZUPEŁNIAJĄCA GROCZNASkładka uzupełniająca do składek niepełnych na ochronę i zagospodarowanie wód uprawniająca do połowu spinningiem w wodach górskich w okresie od 01.01 -31.01 oraz 01.09 – 31.1250,00 
251-DNIOWA10,00 
26SKŁADKA UZUPEŁNIAJĄCA LROCZNASkładka uzupełniająca do składek niepełnych na ochronę i zagospodarowanie wód uprawniająca do połowu przy użyciu środków pływających (w tym wywózki przynęt)70,00 
271-DNIOWA15,00 
Opłaty i zezwolenia specjalne – ceny z VAT 
28ŁOWISKO SPECJALNE OS DUNAJEC                            OBA SEKTORY            (GÓRNY I DOLNY)1 DNIOWA (poniedziałek – czwartek oprócz świąt)  Członkowie PZW60,00 
291 DNIOWA   (piątek-niedziela oraz święta)90,00
301 DNIOWANiezrzeszeni (w tym cudzoziemcy)90,00
31ROCZNACzłonkowie PZW, niezrzeszeni i cudzoziemcy1800,00
32ŁOWISKO SPECJALNE OS DUNAJEC                        TYLKO SEKTOR DOLNY1 DNIOWA (poniedziałek – czwartek oprócz świąt)  Członkowie PZW52,00
331 DNIOWA (piątek-niedziela oraz święta)72,00
341 DNIOWANiezrzeszeni (w tym cudzoziemcy)90,00
36ROCZNACzłonkowie PZW, niezrzeszeni i cudzoziemcy1200,00
36ŁOWISKO SPECJALNE + POZOSTAŁE WODY1 DNIOWAWszystkie wody Okręgu (możliwość dostarczenia zezwolenia na łowisko przez strażników)300,00
Zakres stosowanych ulg w składkach
1.     Młodzież niezrzeszona  w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
2.     Składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej.
3.     Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich oraz składek na ochronę i zagospodarowanie wód za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
4.     Członkowie PZW w wieku 16-24 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, mężczyźni po ukończeniu 65 roku i kobiety po ukończeniu 60 roku życia są uprawnieni do 50 % zniżki w składce członkowskiej i składce podstawowej „N” na ochronę i zagospodarowanie wód.
5.     Członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką z wieńcami korzystają z 75 % zniżki w składce członkowskiej i są zwolnieni ze składki „N” na ochronę i  zagospodarowanie wód.
6.     Nie są objęte ulgami i zwolnieniami składki okresowe i uzupełniające (z wyjątkiem zwolnienia Honorowych członków PZW).
7. Ulgi od opłaty pełnej dla Niezrzeszonych wynikające z rezygnacji z niżej wymienionych metod połowu  (ulgi łączą się) wynoszą:
1. Rezygnacja z połowu przy użyciu środków pływających (w tym wywózki):
a. opłata jednodniowa – 15 zł
b. opłata 3 dni – 45 zł
c. opłata 7 dni – 70 zł
d. opłata roczna – 70 zł
2. Rezygnacja z połowu metodą  spinningową na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12.
a. opłata jednodniowa – 10 zł
b. opłata 3 dni – 30 zł
c. opłata 7 dni – 50 zł
d. opłata roczna – 50 zł

Uchwała nr 194

Na podstawie § 47 pkt 1, 10 i 15 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zadecydował o następujących zmianach w Regulaminie Łowiska Specjalnego Dunajec:

 1. udostępnienie do sprzedaży 5 szt. zezwoleń rocznych na Sektor dolny OS Dunajec;
 2. sprzedaż zezwoleń rocznych na OS Dunajec wg kolejności zgłoszeń, z prawem pierwszeństwa dla osób które kontynuują zakup zezwolenia.

Uchwała nr 195

Zarząd Okręgu działając na podstawie § 47 pkt 1 i 10 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego zdecydował, że wszystkie rozprowadzane przez Koła zezwolenia na stawy, będące w opiece Kół Okręgu, muszą podlegać zatwierdzeniu przez Biuro Okręgu.

Uchwała nr 196

Na podstawie § 47 pkt 1 i 13 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu podjął decyzję o zawarciu umowy z ZEW Niedzica SA (w kształcie zaproponowanym przez ZEW Niedzica w piśmie z dn. 24.11.2020 r.) na najem/dzierżawę dwóch działek: nr 5888/217 w Maniowach oraz nr 8960/134 we Frydmanie nad jeziorem Czorsztyn w celu wykonania slipów dla wędkarzy.  

Uchwała nr 197

Na podstawie § 47 pkt 1 oraz § 45 ust. 2 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu, na wniosek Prezesa Zarządu, powołał na stanowisko Skarbnika Zarządu Okręgu Kol. Łukasza Rubisia.

Uchwała nr 198

Uchwała Niejawna