Rejestr uchwał

Rejestr Uchwał rok 2019

Uchwała nr 122

Na podstawie § 47 pkt 7 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
 w Nowym Sączu zatwierdza zbiorczy preliminarz budżetowy Okręgu na rok 2019:

Przychody w wysokości                        4 469 006,72 zł

Koszty ogółem w wysokości                4 425 100,00  zł

Wynik finansowy działalności                + 43 906,72 zł

Uchwała nr 123

Na podstawie § 47 pkt 1, 9 i 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zmienia nazwę Koła PZW „Carbon Fakro” w Nowym Sączu na Koło PZW „Cobex” w Nowym Sączu.

Uchwała nr 122

Na podstawie § 47 pkt 7 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
 w Nowym Sączu zatwierdza zbiorczy preliminarz budżetowy Okręgu na rok 2019:

Przychody w wysokości                        4 469 006,72 zł

Koszty ogółem w wysokości                4 425 100,00  zł

Wynik finansowy działalności                + 43 906,72 zł

Uchwała nr 123

Na podstawie § 47 pkt 1, 9 i 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zmienia nazwę Koła PZW „Carbon Fakro” w Nowym Sączu na Koło PZW „Cobex” w Nowym Sączu.

Uchwała nr 138

Na podstawie § 47 pkt 1, 12, 13, 27 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu upoważnił Kolegów: Andrzej Róg, Zdzisław Kowalski,  Krzysztof Stanek do przeprowadzenia negocjacji i zawarcia umowy na dzierżawę stawu „płuczka”, położonego na działce nr 883/23 w Stadłach, od Wód Polskich.

Uchwała nr 139

Na podstawie § 47 pkt 1, 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu przyjął do realizacji wnioski o charakterze organizacyjnym zgłoszone na tegorocznych Walnych Zgromadzeniach Kół wg poniższego zestawienia:

Nr wniosku na liścieKołoTreść wniosku KołaKomentarz Zarządu Okręgu
Uchwała nr 138   
2.im Jana Wilka Chabówkao dalsze zarybianie górnego odcinka rzeki Raba pstrągiem potokowym i lipieniem oraz zarybiania Czorsztyna karpiem i sandaczemwniosek jest w realizacji
10.Czarny Dunajeco objęcie potoku Czarna Orawa częstszą kontrolą okręgowej straży rybackiej w całym jej bieguwniosek jest w realizacji
16.Grybów o dofinansowanie przez Okręg fotopułapki (50/50) dla SSR Koła PZW Grybów. Koszt fotopułapki około 700 złdofinansowanie przyznane
18.Grybówo przeprowadzanie Okręgowych zawodów feederowych zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiegozrealizowano
20.Barskieo wystąpienie do ZG PZW aby w komunikatach o organizowaniu zawodów wędkarskich były oglaszane wymiary oraz gatunki ryb zaliczane do do punktacji w trakcie tych zawodówzostanie skierowany wniosek do ZG
21.Barskiezwiększenie intensywności przeprowadz. kontroli wędkujących z łodzi na jeziorach Okręgu PZW w Nowym SączuOkręg planuje zatrudnić dodatkowych strażników do kontroli jezior
22.Barskieo przeznaczenie większych środków finansowych pochodzących z opłat za wędkowanie z łodzi na ochronę wódOkręg planuje zatrudnić dodatkowych strażników do kontroli jezior
24.Jordanówo możliwość budowy lub wytyczenia miejsc do wodowania łódek na Zalewie Czorsztynzostanie podjęta próba dzierżawy działek
25.Jordanówo uzasadnienie podwyżek w składkach, między innymi połów z łódkiplanowane zwiększenie obsady strażników na jeziorach, dosprzętowienie straży (łodzie, silniki); poszukiwanie miejsc do slipów
26.„Nad zalewem” Kluszkowceo zarybianie Zalewu Czorsztyńskiego w 2019 r selektem sandacza, kroczkiem karpia w limicie 1 tony oraz linemzostanie zwiększone zarybienie karpiem
27.„Nad zalewem” Kluszkowceo zarybianie pstrągiem potokowym Dunajca od mostu w Dębnie do mostu w Waksmundziew realizacji w miarę możliwości
31.„Nad zalewem” Kluszkowceo zobowiązanie komisji ds. Zarybień do przygotowania szczegółowego planu zarybień na rok 2019 i przekazania go do informacji kółzrealizowano
33.„Nad zalewem” Kluszkowceo udzielenie informacji w jaki sposób ZO planuje wykorzystać pozyskane środki z organizacji Grand Prix Polski” w wędkarstwie podlodowym na Zbiorniku Czorsztyn na rzecz złowionych ryb w trakcie zawodóww miarę możliwości (podaży) zostanie zakupiony okoń i sandacz
34.nr 17 Nowy Targo zarybianie tęczakiem wszystkich wód i cieków wodnych Okręguw realizacji na niektórych obwodach rybackich (próba pozyskania zezwoleń)
35.nr 17 Nowy Targo audyt z innymi kołami o stworzenie odcinka OS od Łopusznej do jeziora lub do progu Waksmund do złączyzostaną przeprowadzone konsultacje
39.Łąckoo podjęcie działań ws. nielegalnego poboru żwiru w Jazowskuw realizacji
40.Łąckoo podjęcie działań w celu udrożnienia progu MEW w Zabrzeży na rz. Kamienicaw realizacji
43.nr 28 Nowy Targz powodu katastrofalnego braku pstrąga potokowe i lipienia na odcinku Dunajca od złącz w Nowym Targu do Huby, należy przeprowadzić intensywne na nim zarybianie i tymi gatunkami i również rozważyć zarybienie pstrągiem tęczowymw realizacji z wyjątkiem pstrąga tęczowego
54.Muszynao poczynienie starań w celu likwidacji uszkodzonej kaskady na rzece Muszynka w Powroźniku koło betoniarni celem przywrócenia naturalnego cieku dla migracji rybzostanie wysłany wniosek do Wód Polskich
56.Muszynao wystąpienie do ZG PZW o dofinansowanie  funkcjonowania ośrodka w Łopusznejzrealizowano
57.Miasto Gorliceo zwiększenie kwoty na ochronę wódwniosek jest w realizacji
66.Miasto Gorliceo zakup pontonu z silnikiem elektrycznym dla Straży Okręgu w Gorlicachze środków pozyskanych z dopłat do łodzi
69.Zawisza Gródeko uczulenie strazników wód by zwracali większą uwagę na czystość stanowisk wędkarskichwniosek jest w realizacji
75.Szczawnicao wystąpienie do Starostwa Nowy Targ na użytkowanie łodzi z silnikiem spalinowym w ramach kontroli na Zbiorniku Czorsztyńskimzrealizowano
88.Klimkówkao przekazanie do kół okręgu lub publikowanie na stronie internetowej okręgu sprawozdań finansowych Okręguopublikowano na stronie Okręgu sprawozdanie z działalności
96.Krynicao wyjaśnienie sprawy własności terenu w  Zbyszycach (ogrodzenia, bramy)wyjaśnione; brama należy do zapory, a teren za bramą dzierżawiony przez osoby prywatne
101.Stary Sącz nr 20o wzmożoną kontrolę w okolicach Rdziostowa i Dąbrowej w okresie ochrony bolenia i sandaczawniosek jest w realizacji
105.Limanowao zwiększenie zarybiania rz. Kamienica w związku ze zniszczeniami po powodzi i zaporą elektrowni w Zabrzeżyw realizacji w miarę możliwości

Uchwała nr 140

Na podstawie § 47 pkt 1, 11, Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zatwierdził wnioski Komisji Odznaczeń o nadanie odznaczeń wg załączonej listy.

Zarząd Okręgu wnioskuje do Zarządu Głównego o nadanie odznaczeń wg załączonej listy.

Lista stanowi załącznik do uchwały.

Uchwała nr 141

Na podstawie § 47 pkt 1, 10, 16 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu uchwalił:

1)        w uchwale nr 136/2019 z dn. 26.04.2019 r. uchyla się pkt 2;

2)        uchwala się całkowity zwrot kosztów opłaty startowej dla dziewięciu najlepszych zawodników seniorów oraz jednego najlepszego juniora za rok poprzedni (wg klasyfikacji GP Polski ) w każdej dyscyplinie, reprezentujących Okręg w zawodach Grand Prix Polski i Mistrzostwach Polski;

3)        uchwala się zwrot kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem do kwoty 220zł/os dla zawodników i drużyn reprezentujących Okręg w zawodach Grand Prix Polski i Mistrzostwach Polski za zajęcie:

– w klasyfikacji indywidualnej miejsca od 1 do 10,

– w klasyfikacji drużynowej miejsca od 1 do 4.

4)        rozliczenie kosztów nastąpi na wskazany rachunek bankowy na podstawie faktury/rachunku przedstawionego przez zawodnika maksymalnie do 30 dni od przekazania tego rachunku;

5)        W pozostałych przypadkach o możliwości pokrycia startowego zawodnika/drużyny, czy ew. zwrotów za zakwaterowanie/ wyżywienie w ustalonej kwocie, decyzję podejmuje Okręgowy Kapitanat Sportowy w ramach budżetu na sport na dany rok;

6)        uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, jednak ma moc wsteczną (odnosi się do zawodów) od dn. 26.04.2019 r.

Uchwała nr 142

Na podstawie § 47 pkt 1, 10, 16 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu wyraził zgodę na rozegranie na J. Czorsztyn w dniach 29-30 czerwca zawodów spinningowych z łodzi przez Krakowski Klub „Głowatka”.

Uchwała nr 143

Na podstawie § 47 pkt 1, 10, 16 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu przyznał na rzecz Mikołaja Buosso  na wniosek trenera Młodzieżowej Kadry Muchowej Polski Stanisława Guzdka dotację wysokości 2 tys zł do wykorzystania na wyjazdy związane z treningiem przed MŚ w Czechach i wyjazd na MMŚ juniorów.

Środki na ten cel zostaną przekazane do Zarządu Głównego PZW.

Uchwała nr 144 – dane finansowe wyłączone z publikacji

Uchwała nr 145 – dane finansowe wyłączone z publikacji

Uchwała nr 146 – dane finansowe wyłączone z publikacji

Uchwała nr 147 – UCHYLONA uchwałą nr 149/2019 r.  (wyłączona z publikacji w związku z uchyleniem)

Uchwała nr 148 – wyłączona z publikacji ze względu na ochronę danych osobowych

Uchwała nr 149

Na podstawie § 47 pkt 1, 9, 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zadecydował o uchyleniu uchwały nr 147/2019 r. z dn. 28.06.2019 r.

Uchwała nr 150

Na podstawie § 47 pkt 1, 9, 10 oraz § 20 ust. 8 i 9 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu, odnośnie Koła PZW Stary Sącz nr 20, zadecydował o:

1)        zawieszeniu, do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, członków zarządu Koła, którzy do dnia podjęcia niniejszej uchwały nie utracili funkcji;

2)        powołaniu pełnomocnika Zarządu Okręgu w osobie Dyrektora Biura ZO do:

a)  zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków Koła celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających do władz i organów Koła, oraz

b) zarządzania Kołem przez okres niezdolności Zarządu Koła do działania, w związku ze zdekompletowaniem jego składu;

3)        regulaminy stawów Koła oraz wydane dotychczas zezwolenia zachowują ważność do końca 2019 r.

4)        do czasu uzupełnienia składu Zarządu Koła opłacanie składek oraz wydawanie zezwoleń na stawy będzie się odbywać w siedzibie ZO oraz wyznaczonych przez Okręg lub Pełnomocnika punktach sprzedaży.

Uchwała nr 151

Na podstawie § 47 pkt 1 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
w Nowym Sączu opiniuje negatywnie projekt regulaminu wynagradzania pracowników przesłany przez Biuro ZG PZW w zakresie w jakim odnosi się do Okręgów PZW, i proponuje pozostawienie Okręgom regulacji wysokości wynagrodzeń ich pracowników w oparciu
o lokalne uwarunkowania rynku pracy.

Uchwała nr 152

Na podstawie § 47 pkt 1 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
w Nowym Sączu zdecydował o podjęciu działań w celu wynajęcia agencji ochrony jako wsparcie dla strażników przy interwencjach na Dunajcu.

Uchwała nr 153

Na podstawie § 47 pkt 1 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
w Nowym Sączu powołuje  Kol. Norberta Dzielskiego na Komendanta SSR w Powiecie Nowy Targ.

Uchwała nr 154

Na podstawie § 47 pkt 1 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
w Nowym Sączu oddaje pod opiekę Kołu PZW Zakamienica część nieruchomości Okręgu położonej przy ul. Husarskiej 18 w Nowym Sączu: połowę użytkowej części budynku mieszkalnego, jedno pomieszczenie magazynowe, plac parkingowy i drogę dojazdową. Zobowiązuje się Koło do ponoszenia kosztów utrzymania przejętej części nieruchomości.

Uchwała nr 155

Na podstawie § 47 pkt 1 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
w Nowym Sączu zmienia uchwałę nr 373 z dn. 18.11.2016 r. dotyczącą obowiązku wykonywania remanentów znaków i zezwoleń  wydanych przez Okręg Skarbnikom Kół, w ten sposób że remanent, o którym mowa w uchwale nr 373 należy przeprowadzić tylko 1 raz w roku na postawie dokumentów kasowych na dzień 30 kwietnia każdego roku obrachunkowego.

Uchwała nr 156 – UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

Uchwała nr 157

Na podstawie § 47 pkt 1 i 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zadecydował o następujących zmianach w zezwoleniu na rok 2020:

•          wyznaczeniu zimowiska z zakazem połowu na rzece Poprad od mostu kolejowego (wraz ze 100m odcinkiem rzeki poniżej mostu) do mostu drogowego na ul. T. Kościuszki w Muszynie (wraz ze 100m odcinkiem rzeki powyżej mostu) w okresie od 1 stycznia do 31 marca;

•          ustanowieniu matecznika wyłączonego z wędkowania na Dunajcu w miejscowości Świniarsko od progu piętrzącego wodę dla MEW w Świniarsku do końca kamiennej ostrogi oddzielającej kanał MEW od koryta Dunajca (początku wylotu wody z kanału);

•          wprowadzeniu zakazu przetrzymywania ryb na agrafkach, drutach i innych przedmiotach pełniących podobne funkcje;

•          likwidacji odcinka złów i wypuść na potoku Sowlina.

Uchwała nr 158

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 punkt 1 i 10 Statutu PZW zdecydował
o przyjęciu do realizacji następujących wniosków z Kół dotyczących zmian w zezwoleniu na rok 2020:

Nr wniosku na liście  Koło    Treść wniosku Koła   Komentarz Zarządu Okręgu

37        Nowy Targ 17 zmiana granic odcinka „No kill” na rzece Czarny Dunajec w Nowym Targu w formie: początek odcinka od mostu drogowego w Ludźmierzu – koniec odcinka: połączenie z Białym D.       przyjęty

38        Nowy Targ 17 utworzenie odcinka „No kill” na rzece Biały Dunajec od progu przy moście na Al. Tysiąclecia w Nowym Targu do połączenia z Czarnym Dunajcem            przyjęty

58        Miasto Gorlice           zastąpienie opłaty za wędkowanie z łodzi na opłatę za połów na zbiornikach zaporowych- sprawiedliwą wobec wywożących przynętę             ustalono
że wywożenie przynęt będzie objęte opłatą za połów ze środków pływających

Uchwała nr 159

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 punkt 1 i 10 Statutu PZW zdecydował o wprowadzeniu następujących zmian i dodatkowych zapisów w zezwoleniu na rok 2020 w związku z nowelizacją RAPR:

I. ZASADY POŁOWU

1.   Dzieci i młodzież niezrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować wg zasad określonych w RAPR, przy czym:

a) przy połowie metodą gruntowo-spławikową mają prawo wędkować maksymalnie dwie osoby (1 dziecko i opiekun, albo dwoje dzieci), każda na jedną wędkę;

b) przy połowie metodą spinningową i muchową, w ramach uprawnień i limitu opiekuna, nie ma ograniczeń co do ilości dzieci, a przekazanie uprawnień przez opiekuna nie pozbawia go prawa do wędkowania.

2. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Odstępy między wędkarzami podane niżej mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

3.         W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika.

4.         Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

5.         Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody wędkarskie, o ile organizator zawodów posiada pisemne zezwolenie Okręgu, w którym wymieniono taki obowiązek.

6.         Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm.

7.         Przynęty naturalne to przynęty roślinne i zwierzęce. Przynęty roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich (np. ciasta i pasty), a także umownie sery.

8.         Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki (kotwiczki), przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej (z tolerancją do 2 mm), a w każdym wypadku, aby ostrza nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.

9.         Sztuczne muchy to przynęty sztuczne wykonane trwale na haczyku, z dowolnej kombinacji co najmniej 2 materiałów, przy czym haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm. Mucha tandemowa na dwóch haczykach stanowi dwie sztuczne muchy.

10.       Na wodach górskich zabrania się połowu w nocy.

11.       Zabrania się łowić ryby w okresach ochronnych, w obrębach ochronnych i przepławkach oraz w oznakowanych miejscach ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zimowiska.

12.       Ponadto wędkarzowi nie wolno:

a)         przechowywać i zabierać ryb o wymiarach ochronnych lub gospodarczych, lub powyżej limitów ilościowych,

b)        sprzedawać złowionych ryb,

c)         rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

d)        łowić metodą „szarpaka”

e)         wędkować z mostów,

f)         obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.

13.       Złowione ryby wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. Jednakże ryby łososiowate, lipienie, szczupaki i sandacze przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.

14.       Zabrania się równocześnie łowić więcej niż jedną metodą połowu.

15.       Na wodach nizinnych dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm. Zabrania się pozyskiwać w ten sposób ryb objętych limitem ilościowym.

II. DOZWOLONE METODY POŁOWU

1. Metoda gruntowo-spławikowa

1.1. Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną. 

1.2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

a)         łowiąc z brzegu – 10 m,

b)        między łodziami lub brodząc – 25 m,

c)         między łodzią, a wędkującymi z brzegu – 50 m.

2. Metoda spinningowa

2.1. Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą. W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince.

2.2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

a)         łowiąc z brzegu lub brodząc – 25 m,

b)        łowiąc z łodzi – 50 m.

3. Metoda trolingowa

3.1. Łowienie ryb metodą trolingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę, zakończoną linką z jedną sztuczną przynętą, holowaną za środkiem pływającym. Zabrania się holowania przynęt naturalnych. 

3.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną odległość 50 m od innych wędkujących.

4. Metoda muchowa

4.1. Łowienie ryb metodą muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej niż dwoma sztucznymi muchami. 

Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu (małe metalowe kółka łącznikowe są dozwolone o ile ich masa nie zatapia przynęt lub przyponu) oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów (dozwolone są indykatory brań).

4.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości od innych wędkujących:

a)         z brzegu lub brodząc – 25 m,

b)        z łodzi – 50 m.

5. Metoda podlodowa

5.1. Łowienie ryb spod lodu dozwolone jest na jedną wędkę z linką zakończoną:

a)         jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo

b)        sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm.

5.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m. 

5.         3. Zabrania się połowu ryb w porze nocnej.

5.4.      Złowione ryby, przeznaczone do zabrania, należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.

5.5.      Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną odległość 10 m od innych wędkujących.

5.6.      Zabrania się stosować martwej i żywej ryby, jako przynęty.

III. OCHRONA RYB

1.         Wymiar ochronny lub gospodarczy ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

2.         Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

–          certa do 30 cm,

–          jaź do 25 cm,

–          jelec do 15 cm,

–          karp do 30 cm,

–          kleń do 25 cm,

–          lin do 25 cm,

–          miętus do 25 cm;

–          sum do 70 cm,

–          świnka do 25 cm,

–          troć jeziorowa do 50 cm,

–          węgorz do 60 cm,

–          wzdręga do 15 cm.

3. Obowiązują następujące okresy ochronne ryb:

–          boleń od 1 stycznia do 30 kwietnia,

–          brzana od 1 stycznia do 30 czerwca,

–          certa od 1 stycznia do 30 czerwca;

–          głowacica od 1 marca do 31 maja,

–          miętus od 1 grudnia do końca lutego,

–          pstrąg potokowy od 1 września do 31 stycznia, z wyjątkiem dorzecza Czarnej Orawy
            gdzie okres kończy się 31 grudnia,

–          sandacz od 1 stycznia do 31 maja,

–          sum od 1 stycznia do 31 maja;

–          szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia,

–          świnka od 1 stycznia do 15 maja,

–          troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia,

–          węgorz od 1 grudnia do 31 marca.

4.         Wprowadza się następujące dobowe (w godz. 0.00 – 24.00) limity ilościowe ryb do
             zabrania z łowisk:

–          sandacz, szczupak, boleń, troć jeziorowa 2 szt. łącznie;

–          świnka, kleń, jaź, certa, brzana 5 szt. łącznie, przy czym w limicie nie więcej niż 2
            brzany,

–          karp, lin, amur, węgorz 3 szt. łącznie, przy czym w limicie nie więcej niż 2 węgorze,

5.         Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nieobjętych limitem ilościowym, w ilościach nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby, z wyjątkiem suma i tołpygi.

Uchwała nr 160

Na podstawie § 47 pkt 1, 10 i 15 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zadecydował o następujących dalszych zmianach w zezwoleniu na rok 2020:

  • obniżeniu górnego wymiaru głowacicy ze 120 cm na 100cm, na wniosek Walnego Zgromadzenia Członków Koła Muszyna;
  • obniżeniu górnego wymiaru sandacza z 90 cm na 75cm;
  • wprowadzeniu zakazu zabierania sandacza na Jeziorze Czorsztyn od 16 do 30 czerwca (Złów i Wypuść);
  • wprowadzeniu definicji sztucznej muchy: „Sztuczne muchy to przynęty sztuczne wykonane w sposób trwały na haczyku (w przypadku much tubowych wykonane trwale na rurce i uzbrojone haczykiem), z dowolnej kombinacji co najmniej 2 materiałów, przy czym haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm. Mucha tandemowa na dwóch haczykach stanowi dwie sztuczne muchy.”;
  • wycofaniu zakazu przetrzymywania martwych ryb z użyciem tzw. „agrafek”.

Uchwała nr 161

Na podstawie § 47 pkt 8 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zadecydował o wysokości składek na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu oraz opłat dla niezrzeszonych w roku 2020 w wysokości:

Składki na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłaty w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu w 2020 r.
lp.SkładkaObejmuje 
1SKŁADKA PODSTAWOWA NIEPEŁNA CZŁONKA PZWNWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody, bez prawa połowu przy użyciu środków pływających (w tym wywózki) i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12240,00
2N+LWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody bez prawa połowu spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12.310,00
3SKŁADKA PODSTAWOWA PEŁNA CZŁONKA PZWPWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu360,00
4SKŁADKA ULGOWA NIEPEŁNA CZŁONKA PZWNWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody, bez prawa połowu przy użyciu środków pływających (w tym wywózki) i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12120,00
5N+LWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody bez prawa połowu spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12.190,00
6SKŁADKA ULGOWA PEŁNA CZŁONKA PZWPWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu240,00
7SKŁADKA CZŁONKA UCZESTNIKA PZW NIEPEŁNANWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody, bez prawa połowu przy użyciu środków pływających (w tym wywózki) i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.1235,00
8N+LWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody bez prawa połowu spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12.105,00
9SKŁADKA CZŁONKA UCZESTNIKA PZW PEŁNAPWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu155,00
10SKŁADKA OKRESOWA DLA CZŁONKA PZW1-DNIOWA NIEPEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody, bez prawa połowu przy użyciu środków pływających (w tym wywózki) i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.1240,00
111-DNIOWA PEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu65,00
123-DNIOWA  NIEPEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody, bez prawa połowu przy użyciu środków pływających (w tym wywózki) i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12100,00
133-DNIOWA PEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu175,00
147 -DNIOWA NIEPEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody, bez prawa połowu przy użyciu środków pływających (w tym wywózki) i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12170,00
157 -DNIOWA PEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu290,00
16OPŁATY OKRESOWE DLA NIEZRZESZONYCH              (W TYM CUDZOZIEMCÓW)1-DNIOWA NIEPEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody, bez prawa połowu przy użyciu środków pływających (w tym wywózki) i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.1270,00
171-DNIOWA PEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu95,00
183-DNIOWA  NIEPEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody, bez prawa połowu przy użyciu środków pływających (w tym wywózki) i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12190,00
193-DNIOWA PEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu265,00
207 -DNIOWA NIEPEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody, bez prawa połowu przy użyciu środków pływających (w tym wywózki) i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12280,00
217 -DNIOWA PEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu400,00
22OPŁATY ROCZNE DLA NIEZRZESZONYCH              (W TYM CUDZOZIEMCÓW)ROCZNA NIEPEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody, bez prawa połowu przy użyciu środków pływających (w tym wywózki) i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12600,00
23ROCZNA PEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu720,00
24SKŁADKA UZUPEŁNIAJĄCA GROCZNASkładka uzupełniająca do składek niepełnych na ochronę i zagospodarowanie wód uprawniająca do połowu spinningiem w wodach górskich w okresie od 01.01 -31.01 oraz 01.09 – 31.1250,00
251-DNIOWA10,00
26SKŁADKA UZUPEŁNIAJĄCA LROCZNASkładka uzupełniająca do składek niepełnych na ochronę i zagospodarowanie wód uprawniająca do połowu przy użyciu środków pływających (w tym wywózki przynęt)70,00
271-DNIOWA15,00
Opłaty i zezwolenia specjalne – ceny z VAT
28ŁOWISKO SPECJALNE OS DUNAJEC                            OBA SEKTORY            (GÓRNY I DOLNY)1 DNIOWA (poniedziałek – czwartek oprócz świąt)  Członkowie PZW60,00
291 DNIOWA   (piątek-niedziela oraz święta)90,00
301 DNIOWANiezrzeszeni (w tym cudzoziemcy)90,00
31ROCZNACzłonkowie PZW, niezrzeszeni i cudzoziemcy1499
32ŁOWISKO SPECJALNE OS DUNAJEC                        TYLKO SEKTOR DOLNY1 DNIOWA (poniedziałek – czwartek oprócz świąt)  Członkowie PZW52,00
331 DNIOWA (piątek-niedziela oraz święta)72,00
341 DNIOWANiezrzeszeni (w tym cudzoziemcy)90,00
35ŁOWISKO SPECJALNE + POZOSTAŁE WODY1 DNIOWAWszystkie wody Okręgu (możliwość dostarczenia zezwolenia na łowisko przez strażników)300,00
Zakres stosowanych ulg w składkach
1.     Młodzież niezrzeszona  w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
2.     Składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej.
3.     Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich oraz składek na ochronę i zagospodarowanie wód za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
4.     Członkowie PZW w wieku 16-24 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, mężczyźni po ukończeniu 65 roku i kobiety po ukończeniu 60 roku życia są uprawnieni do 50 % zniżki w składce członkowskiej i składce podstawowej „N” na ochronę i zagospodarowanie wód.
5.     Członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką z wieńcami korzystają z 75 % zniżki w składce członkowskiej i są zwolnieni ze składki „N” na ochronę i  zagospodarowanie wód.
6.     Nie są objęte ulgami i zwolnieniami składki okresowe i uzupełniające (z wyjątkiem zwolnienia Honorowych członków PZW).
7. Ulgi od opłaty pełnej dla Niezrzeszonych wynikające z rezygnacji z niżej wymienionych metod połowu  (ulgi łączą się) wynoszą:
1. Rezygnacja z połowu przy użyciu środków pływających (w tym wywózki):
a. opłata jednodniowa – 15 zł
b. opłata 3 dni – 45 zł
c. opłata 7 dni – 70 zł
d. opłata roczna – 70 zł
2. Rezygnacja z połowu metodą  spinningową na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12.
a. opłata jednodniowa – 10 zł
b. opłata 3 dni – 30 zł
c. opłata 7 dni – 50 zł
d. opłata roczna – 50 zł

Uchwała nr 162

Uchwała Niejawna

Uchwała nr 163

Na podstawie § 47 pkt 1 i 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zatwierdził PLAN PRACY Zarządu Okręgu  na rok 2020, stanowiący załącznik nr 2 do protokołu obrad Zarządu z dn. 22.11.2019 r.

Uchwała nr 163

Na podstawie § 47 pkt 1 i 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zatwierdził PLAN PRACY Zarządu Okręgu na rok 2020, stanowiący załącznik nr 2 do protokołu obrad Zarządu z dn. 22.11.2019 r.

Uchwała nr 164

Uchwała niejawna

Uchwała nr 165

Na podstawie § 47 pkt 1 i 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zadecydował o współfinansowaniu w kwocie 1.000zł wydania książki „Traktat o wędkarstwie”, stanowiącej pomnik historii wędkarstwa.

Uchwała nr 166

Na podstawie § 47 pkt 1, 10 i 15 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zatwierdza regulamin stawu w Starym Sączu, będącego pod opieką Koła nr 20 w Starym Sączu. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do protokołu obrad.

Uchwała nr 167

Na podstawie § 47 pkt 1, 10 i 15 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zatwierdza regulaminy stawów będących pod opieką Koła nr 33 w Starym Sączu: stawu w Stadłach oraz stawu „za groblą” w Starym Sączu. Regulamin stawu w Stadłach stanowi załącznik nr 3 do protokołu obrad, a regulamin stawu za groblą
 w Starym Sączu stanowi załącznik nr 4 do protokołu obrad.