Rejestr uchwał

Rejestr uchwał rok 2017

Uchwała nr 01/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie §  44 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego  powołał, na wniosek Prezesa,  wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika:

 • Kol. Krzysztof Stanek              I Wiceprezes ds. organizacyjnych i ochrony wód
 • Kol. Roman Cyfra                   Wiceprezes ds. zagospodarowania wód
 • Kol. Janusz Szepeta                Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży
 • Kol. Łukasz Kosiba                 Sekretarz
 • Kol. Andrzej Róg                     Skarbnik

Uchwała nr 02/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie § 44 ust. 3 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego powołuje Prezydium w składzie:

 • Kol. Zdzisław Kowalski        Prezes Zarządu Okręgu       
 • Kol. Krzysztof Stanek                       Wiceprezes Zarządu Okręgu 
 • Kol. Roman Cyfra                 Wiceprezes  Zarządu Okręgu           
 • Kol. Janusz Szepeta               Wiceprezes  Zarządu Okręgu
 • Kol. Łukasz Kosiba               Sekretarz       
 • Kol.  Andrzej Róg                  Skarbnik        
 • Kol. Łukasz Rubiś                 Członek Prezydium
 • Kol. Tadeusz Chudy              Członek Prezydium
 • Kol.  Michał Cebula              Członek Prezydium

Uchwała nr 03/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie § 46 pkt 30  Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego powołuje Kol. Tadeusza Kocjana  na Rzecznika Dyscyplinarnego Zarządu Okręgu.

Uchwała nr 04/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie § 46 pkt 1 i § 47 ust. 1 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego zatwierdził zakresy czynności:

 • Prezesa Zarządu Okręgu
 • I Wiceprezesa  Zarządu Okręgu ds Organizacyjnych i Ochrony Wód
 • Wiceprezesa  Zarządu Okręgu ds. Zagospodarowania Wód
 • Wiceprezesa  Zarządu Okręgu ds. Młodzieży i Sportu
 • Sekretarza
 • Skarbnika

Zakresy czynności stanowią załącznik do protokołu.

Uchwała nr 05/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie § 46 pkt 12 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego zadecydował o powołaniu Komisji ds. Odznaczeń w składzie:

 • Kol. Zdzisław Kowalski
 • Tadeusz Kocjan
 • Janusz Szepeta
 • Jerzy Zadęcki
 • Jan Szewczyk
 • Krzysztof Stanek
 • Józef Kaczor

Uchwała nr 06/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie § 46 pkt 12 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego zadecydował o powołaniu Komisji ds. Inwestycji w składzie:

 • Andrzej Róg
 • Zdzisław Kowalski
 • Ryszard Górowski
 • Roman Cyfra
 • Tadeusz Chudy
 • Krzysztof Stanek
 • Janusz Szepeta.

Uchwała nr 07/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie § 46 ust. 26 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego potwierdził umocowanie dla Kol. Michała Cebuli do reprezentowania Okręgu w sprawach związanych z MEW i ochroną wód, w zakresie dotychczas posiadanego pełnomocnictwa.

Uchwała nr 08/2017

Zarząd Okręgu PZW w Nowym Sączu działając na podstawie § 46  ust 12 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego powołał Komisję Zagospodarowania Wód na lata 2017 – 2020
 w składzie:

Proponowany skład komisji zarybieniowej :

1)        Janusz Sopiarz ( Nowy Targ 17)

2)        Tadeusz Chudy ( Limanowa)

3)        Janusz Szepeta ( Gródek)

4)        Mirosław Pieślak ( Czarny Dunajec)

5)        Jan Szewczyk ( Krynica )

6)        Stanisław Tokarz ( Zakamienica)

7)        Sławomir Brach ( Centrum)

8)        Kazimierz Futro ( Nowy Targ 16 )

9)        Roman Rzadkosz ( Zakopane )

10)      Piotr Duda ( Kluszkowce) 661168274

11)      Krzysztof Kowalczyk ( Sromowce )

12)      Jan Grabiec (Muszyna)

13)      Maciej Wal (Miasto Gorlice)

14)      Andrzej Stopa    ( Stary Sącz 33) 

15)      Rafał Matuła ( Grybów)

16)      Łukasz Kipiel ( Dyrektor Okręgu PZW NS)

Uchwała nr 09/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 1 Statutu PZW zadecydował o zatrudnieniu

2 strażników do końca października z możliwością przedłużenia umowy w razie potrzeby.  Określenie warunków zatrudnienia powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu. 

Uchwała nr 10/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 1 i 11 Statutu PZW zadecydował
 o zatwierdzeniu listy odznaczeń na 2017 rok.

Uchwała nr 11/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 1 Statutu PZW wyraził wolę skorzystania z możliwości prawa pierwszeństwa w zawarciu na dalszy okres umów użytkowania wszystkich obecnie użytkowanych obwodów rybackich

Uchwała nr 12/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 1 Statutu PZW zadecydowało przystąpieniu do projektu dofinansowania modernizacji infrastruktury rybackiej ze środków UE

Uchwała nr 13/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 1 Statutu PZW zadecydował o przekazaniu pod opiekę stawów w Stadłach i Starym Sączu Kołu nr 33

Uchwała nr 14/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 1 Statutu PZW zadecydował o zatwierdzeniu podziału lipienia i pstrąga potokowego na jesienne zarybienia w 2017 r,

Uchwała nr 15/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 1 Statutu PZW zadecydował o połączeniu raportów finansowych skarbników kół za miesiąc lipiec i sierpień 2017 r.

Uchwała nr 16/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 1  Statutu PZW zadecydował
 o przedłużeniu umowy ze strażnikami okręgowymi w Gorlicach do końca października b.r.

Uchwała nr 17/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 1  Statutu PZW zadecydował o zakupie zakup 3 kamer dla strażników do kwoty 2.000zł

Uchwała nr 18/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 1  Statutu PZW zadecydował
o zatrudnieniu głównej księgowej i rozpisaniu stosownego konkursu. Jednocześnie ustala się skład Komisji Konkursowej Zdzisław Kowalski, Łukasz Kipiel, Andrzej Róg, Michał Cebula

Uchwała nr 19/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 1  Statutu PZW zadecydował o wykonaniu remontu stawów i rozpoczęciu procedury wyłonienia wykonawcy tego remontu na ośrodku produkcyjnym w Łopusznej

Uchwała nr 20/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 1  Statutu PZW zadecydował o wykonaniu konserwacji infrastruktury wylęgarni na ośrodku w Łopusznej 

Uchwała nr 21/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 1  Statutu PZW zadecydował o zakupie tlenomierza na ośrodek w Łopusznej, kwota do 8 tys 

Uchwała nr 22/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 1  Statutu PZW zadecydował
 o zawieszeniu na czas zawodów na Popradzie im Lewickiego zakazu używania przynęt  spinningowych  mniejszych rozmiarów – dotyczy uczestników zawodów. 

Uchwała nr 23/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 1  Statutu PZW zadecydował o wzięciu
 w leasing samochodu na potrzeby realizacji zarybień – klasa IVECO (z basenem dzielonym na pół). 

Uchwała nr 24/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 1  Statutu PZW zadecydował o sprzedaży zezwoleń na OS Dunajec z rabatem 95% dla Klubu „Głowatka” na zawody „Puchar Głowatki”  – w ilości 20 szt.

Uchwała nr 25/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 1  Statutu PZW zadecydował o zgodzie 
na sprzedaż działki na Zakamienicy z wolnej ręki- pod warunkiem uzyskania kwoty powyżej sporządzonej wyceny

Uchwała nr 26/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 29  Statutu PZW zadecydował
o zatwierdzenie składu Komisji Egzaminacyjnej na Kartę Wędkarską w Grybowie w składzie: Rafał Matuła – przewodniczący , Marcin Obrzut, Szymon Obrzut, Piotr Wiatr, Jan Krok

Uchwała nr 27/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 1  Statutu PZW zadecydował o upoważnieniu Dyrektora Biura do uznaniowego reperowania narybkiem braków na obwodach rybackich spowodowanych odłowami tarlaków  

Uchwała nr 28/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 10, 15  Statutu PZW przyjął zmiany do Zezwolenia na rok 2018 wg poniższego zestawienia:

Zmiany w części ogólnej:

 1. Wprowadzono całkowity zakaz zabierania lipieni na wszystkich wodach Okręgu.
 2. Zmniejszono dzienny limit okoni na wodach nizinnych do 10 szt.
 3. Wprowadzono zalecenie zabierania złowionych sumów w ramach dozwolonego limitu.
 4. Doprecyzowano, że nie wolno posiadać przy sobie ryb ponad limit danego łowiska, nawet jeśli zostały złowione na innym łowisku w ramach jego limitu.
 5. Na zbiorniku Czorsztyn wprowadzono zakaz połowu w nocy ze środków pływających przez cały rok.
 6. Zezwolono na zabieranie jelca na Popradzie.
 7. Dokonano kilku innych korekt redakcyjnych i precyzujących dotychczasowe zapisy bez merytorycznej zmiany treści.

Zmiany w Wykazie wód:

 1. Utworzono wodę nizinną na przyujściowym odcinku Niedziczanki do zb. Sromowce.
 2. Ujednolicono zasady połowu na lewym brzegu zb. Sromowce.
 3. Dopuszczono połów spinningiem na Dunajcu w Sromowcach przez cały rok.
 4. Utworzono dodatkowe dolne Łowisko Specjalne Dunajec spinningowo-muchowe od ujścia potoku Jaworzynka w Gołkowicach do progu w Starym Sączu/Podegrodziu przy ujęciu wody Sądeckich Wodociągów wraz ze 100m odcinkiem rzeki poniżej progu – gdzie wędkowanie dozwolone jest na podstawie odrębnego zezwolenia.
 5. Utworzono łowisko „Złów i wypuść” na potoku Muszynka od zapory na ujęciu wody w Powroźniku do ujścia do Popradu.
 6. Utworzono łowisko „Złów i wypuść” na potoku Sowlinka w Limanowej.
 7. Na zb. Rożnów zezwolono na tradycyjne zbrojenie żywej i martwej rybki przy zestawach sumowych z przynętą powyżej 25cm.
 8. Na Białej Tarnowskiej wydłużono odcinek na którym wolno przez cały rok używać spinningu – od mostu na ul. Topolowej w Bobowej do potoku Kąśnianka.
 9. Na zbiorniku Klimkówka wprowadzono zakaz połowu w nocy ze środków pływających przez cały rok.
 10. Dokonano kilku innych korekt redakcyjnych i precyzujących dotychczasowe zapisy bez merytorycznej zmiany treści.
 11. W Rejestrze Połowów doprecyzowano zasady rejestracji okoni i leszczy.

Uchwała nr 29

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 1, 10  Statutu PZW przyjął do realizacji następujące wnioski z Walnych Zgromadzeń Kół z 2017 r.:

WniosekKołoKomentarz ZO
Wniosek o dopuszczenie połowu głowacic w miesiącu styczniu metodą spinningową„PIENINY” Sromowce 
Wprowadzenie zasady „Złów i wypuść” dla lipienia w całym Okręgu PZW Nowy SączKoło PZW „Miasto – Gorlice”Uchwała Zjazdu Delegatów wprowadza no kill na 4 lata
Wniosek o całoroczne dopuszczenie spinningu na Białej Tarnowskiej od potoku Kąśnianka do mostu za sklepem LewiatanKoło PZW „Miasto – Gorlice” 
Utworzyć odcinki „Złap i wypuść” dla ryb łososiowatych na rzece Muszynka od tamy rumoszowej w Powroźniku do ujścia do Popradu oraz od tamy rumoszowej w Złockiem na potoku Szczawnik do jego ujścia do PopraduMuszynatylko na Muszynce; Szczawnik odrzucony
Utworzenie łowiska złów i wypuść potoku SowlinkaLimanowa 
Zakaz zabierania lipienia na terenie Okręgu Nowy Sącz przez okres min. 2 latLimanowaUchwała Zjazdu Delegatów wprowadza no kill na 4 lata
Zniesienie zakazu zabierania jelca na rzece PopradKrynica Zdrój 
Wprowadzenie całkowitego zakazu zabierania złowionych lipieni w obrębie nr 3 i 4 na rzece Dunajec przez 3 lataBarskieUchwała Zjazdu Delegatów wprowadza no kill na 4 lata
Wprowadzenie zakazu zabierania lipienia z wód PZW Nowy SączMszankaUchwała Zjazdu Delegatów wprowadza no kill na 4 lata
Wprowadzenie łowiska „Złów i wypuść” na rzece Poprad dotyczącą lipienia na jeden rokPiwniczna ZdrójUchwała Zjazdu Delegatów wprowadza no kill na 4 lata
Całkowity zakaz zabierania lipienia z Białki (na całej długości rzeki)BiałkaUchwała Zjazdu Delegatów wprowadza no kill na 4 lata
Całkowity zakaz zabierania lipienia na rzece Czarny DunajecNowy Targ 16Uchwała Zjazdu Delegatów wprowadza no kill na 4 lata
Dopuszczenie połowu metodą spinningową na rzece Dunajec w Sromowcach w okresie od 1 luty do 31 SierpniaNowy Targ 16 
Wniosek do ZO PZW Nowy Sącz o objecie lipienia całkowitym zakazem zabijania na potoku Czarny Dunajec przez okres 1 roku.Czarny DunajecUchwała Zjazdu Delegatów wprowadza no kill na 4 lata
Wniosek do ZO PZW Nowy Sącz o objecie lipienia całkowitym zakazem zabijania.Czarny DunajecUchwała Zjazdu Delegatów wprowadza no kill na 4 lata
Wniosek o przedłożenie uchwały do Okręgu PZW w Nowym Saczu o zakazanie zabierania z wód Okręgu PZW w Nowym Sączu lipieniaCentrumUchwała Zjazdu Delegatów wprowadza no kill na 4 lata
By członkowie kół które przylegaja do rzeki Skawy mogli łowić na niej do mostu drogowego w miejscowości Bystra Podhalańska na zasadzie porozumienia między Okręgami.Kolejarz Chabówkazostaną przeprowadzone negocjacje przez Okręg
Przeprowadzać zarybianie potoku Muszynka narybkiem wiosennym +1 i starszymMuszynatylko na no killu
Przywrócenie porozumienia z Z.O. Bielsko Biała na odcinku rz. Skawy- SK1Jordanówzostaną przeprowadzone negocjacje
Prośba o zobowiązanie właściciela elektrowni wodnej na rzece Czarny Dunajec w Podczerwonym do usunięcia przykrycia przepławki na części jej długości (obecna sytuacja uniemożliwia skontrolowanie drożności przepławki a w razie potrzeby jej udrożnienie)Zakopane Jedynkasprawa zostanie wyjasniona

Uchwała nr 30/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 10, 15  Statutu PZW zatwierdził utworzenie na rzece Dunajec drugiego odcinka specjalnego, spinningowo – muchowego od ujścia potoku Jaworzynka w Gołkowicach do progu w Starym Sączu/Podegrodziu przy ujęciu wody Sądeckich Wodociągów wraz ze 100m odcinkiem rzeki poniżej progu.

Uchwała nr 31/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 12  Statutu PZW zatwierdził skład Komisji Ochrony Wód:

 • Stanek Krzysztof – przewodniczący komisji
 • Cebula Michał
 • Kosiba Łukasz
 • Gromala Zbigniew
 • Sopiarz Janusz
 • Szczygieł Artur
 • Ruchała Hubert
 • Wójcik Tomasz
 • Dąbrowski Sławomir
 • Styrczula Adam

Uchwała nr 32/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 12  Statutu PZW zatwierdził skład Komisji Ekonomiczno – Budzetowej:

 • Andrzej Róg
 • Zdzisław Kowalski
 • Jolanta Pach 
 • Andrzej Dudek
 • Wojciech Olesiak
 • Robert Homa

Uchwała nr 33 – UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

Uchwała nr 34/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie § 47 pkt 8 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego zadecydował o utrzymaniu wysokości składek na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu
w roku 2018 w wysokości analogicznej jak w roku 2017, za wyjątkiem opłaty za wędkowanie ze środków pływających, która wyniesie 50 zł.

Uchwała nr 35/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 1  Statutu PZW zadecydował o zakupie tlenomierza na ośrodek w Łopusznej, w kwocie do 8 tys.  zł

Uchwała nr 36/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 10, 15  Statutu PZW przyjął zmiany do regulaminu Łowiska Kobylanka.

Uchwała nr 37/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 8  Statutu PZW zadecydował o podniesieniu składki rocznej na Łowisko Kobylanka do 120zł.

Uchwała nr 38/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 1, 10  Statutu PZW upoważnił Dyrektora Biura ZO do dysponowania środkami przekazanymi przez Koła do Okręgu ze sprzedaży zezwoleń na stawy będące w opiece Kół – celem pokrycia pilnych wydatków na infrastrukturę tych stawów – do kwoty 2.500zł rocznie na dane Koło.

Uchwała nr 39/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 1  Statutu PZW wyraził zgodę na zmianę pozwolenia wodnoprawnego  dla firmy „Kurort” z o. o. po zawarciu stosownego porozumienia.

Uchwała nr 40/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 1, 16 Statutu PZW podjął decyzję o organizacji Muchowych Mistrzostw Polski w 2018 r.

Uchwała nr 41/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 1  Statutu PZW przeznaczył kwotę do 80 tys zł na zakup selekta pstrąga potokowego w 2018 r.

Uchwała nr 42/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 1  Statutu PZW przyjął plan pracy na rok 2018, stanowiący załącznik do protokołu.

Uchwała nr 43/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 1  Statutu PZW przyjął nowy regulamin Łowiska Specjalnego Dunajec, stanowiący załącznik do protokołu. 

Uchwała nr 44/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 1  Statutu PZW zadecydował o podjęciu kroków w celu uregulowania kwestii posiadania przez niektóre Koła Okręgu numeru NIP

Uchwała nr 45/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 1  Statutu PZW zadecydował o zakupie małych basenów transportowych do przewozu ryb na samochodach wraz z instalacją doprowadzającą tlen.

Uchwała nr 46/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 1  i 15 Statutu PZW zadecydował o zakupie dwóch samochodów terenowych dla Straży Rybackiej Okręgu – do kwoty 60 tys zł łącznie.

Uchwała nr 47/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 1 Statutu PZW zadecydował
o przekazaniu na Święta 150 kg pstrąga tęczowego dla sponsorów i współpracujących z Okręgiem podmiotów oraz po 4 kg dla pracowników Okręgu.

Uchwała nr 48/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 1 Statutu PZW zadecydował o pozostawieniu sytemu ulg od składek okręgowych na 2018r jak w roku bieżącym, zaś ulgi od składek członkowskich będą przyznawane wg uchwały nr 8/XI/2017 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 4 listopada 2017 r

Uchwała nr 49/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 punkt 1 Statutu PZW zadecydował o udziale Okręgu w targach „Rybomania” w Poznaniu  i Sosnowcu w formule jak w latach ubiegłych.

Uchwała nr 50/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie § 47 pkt 1  Statutu PZW powierzył opiekę nad stawem położonym w Starym Sączu na działce nr 2/5 Kołu nr 20 Stary Sącz oraz przyjął regulamin połowu na tym stawie, stanowiący załącznik do protokołu obrad.

Uchwała nr 51/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 1  Statutu PZW zadecydował o zakupie
 i wdrożeniu systemu elektronicznej sprzedaży zezwoleń.

Uchwała nr 52/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 1  Statutu PZW podwyższył kwotę pogotowia kasowego dla skarbników Kół do 2 tys zł.

Uchwała nr 53/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 1  Statutu PZW zadecydował o zwiększeniu ilości nagród dla Kół z 3 do 10 za pracę z młodzieżą.

Uchwała nr 54/2017

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 1  Statutu PZW zadecydował o wystąpieniu do właściwych organów celem podjęcia próby uzyskania zezwolenia na zarybianie tęczakiem obwodów rybackich rzeki Dunajec: D3 i D4.