Rejestr uchwał

Rejestr uchwał rok 2018

Uchwała nr 55

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 1  Statutu PZW zdecydował o zarybieniu stawów oddanych pod opiekę Koła PZW 33 Stary Sącz za kwotę 1.800 zł.

Uchwała nr 56

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 1  Statutu PZW wyraził chęć zawarcia porozumienia z Okręgiem PZW Bielsko Biała w zakresie wzajemnego udostępnienia dla wędkarzy obu Okręgów wód: Czarna Orawa oraz Skawa do ujścia Bystrzanki z Bystrzanką, na podstawie osobnego zezwolenia ze składką 30zł rocznie. 

Uchwała nr 57

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 1  Statutu PZW uchylił uchwałę nr 38.

Uchwała nr 58

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 1  Statutu PZW zadecydował o  pokryciu kosztu remontu grobli stawu nr 1 w Kobylance do kwoty 3tys zł

Uchwała nr 59

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 1  Statutu PZW zadecydował o zatwierdzeniu w drodze uchwały składu OKS: Szepeta Janusz, Bogdan Antoni, Jerzy Jurczak, Artur Szczygieł, Zdzisław Pełka, Tadeusz Chudy, Andrzej Dudek

Uchwała nr 60

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 1  Statutu PZW zadecydował
 o zorganizowaniu Mistrzostw Okręgu  w dyscyplinie fedder.

Uchwała nr 61 

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 1  Statutu PZW zadecydował
 o zleceniu opracowania koncepcji udrożnienia progu na Dunajcu w Świniarsku.

Uchwała nr 62

Zarząd Okręgu działając na podstawie § 47 pkt 1 Statutu PZW zezwolił Okręgowi PZW Opole na rozegranie zawodów na OS Dunajec w dniu 9 czerwca, po uiszczeniu z góry opłat za licencje.

Uchwała nr 63

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 1 Statutu PZW zaakceptował listę planowanych inwestycji w Okręgu i upoważnił Komisję Inwestycyjną Okręgu do uzgodnienia szczegółów jej realizacji. 

Uchwała nr 64

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 6 Statutu PZW przyjął sprawozdanie finansowe za rok 2017.

Uchwała nr 65

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 7 Statutu PZW zatwierdza zbiorczy preliminarz budżetowy Okręgu na rok 2018 zawierający:

Przychody:            2.757.812,35  zł   

Koszty ogółem:     2.752.311,72  zł

Wynik finansowy:        5.500,00  zł     

Uchwała nr 66

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 1 Statutu PZW zadecydował o sfinansowaniu do kwoty 35 tys zł. konserwacji progu piętrzącego w Świniarsku, mającą przywrócić na fragmencie progu (przy prawnym brzegu) parametry umożliwiające migrację ryb.

Uchwała nr 67

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 1 Statutu PZW zadecydował o zmianie regulaminu Łowiska Specjalnego „Dunajec” polegającą na zmniejszeniu limitu dziennej sprzedaży zezwoleń z 50 do 40 z zastrzeżeniem, że Dyrektor Biura może zwiększyć ten limit
w niewielkim zakresie w wyjątkowej sytuacji.

Uchwała nr 68

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 1 Statutu PZW przyjął plany pracy Komisji Społecznych na rok 2018

Uchwała nr 69

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 1 Statutu PZW przyjął sprawozdanie
z działalności za rok 2017

Uchwała nr 70

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 8 Statutu PZW postanowił zmienić w części brzmienie uchwały nr 34 z 13.10.2017 w zakresie wysokości opłat dla niezrzeszonych, ustalając następującą wysokość opłat dla niezrzeszonych:

  1. roczna –  535,05 zł
  2. jednodniowa – 57 zł
  3. trzydniowa – 152 zł
  4. siedmiodniowa –  227,35 zł.

Uchwała nr 71

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 1 Statutu PZW zadecydował o wykonaniu udrożnienia progu w Świniarsku za kwotę do 120tys zł.

Uchwała nr 72 – UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

Uchwała nr 73 – UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

Uchwała nr 74

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 1 Statutu PZW zadecydował

 o zapreliminowaniu kwoty do 10tys zł na SSR w Kołach w roku 2019

Uchwała nr 75

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 11 Statutu PZW zadecydował

 o przedstawieniu do odznaczenia PZW Kolegów Ryszard Górowski  – złota z wieńcami i Kol  Marian Chrustek – srebrna

Uchwała nr 76

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 1 i 17 Statutu PZW i Uchwały

nr 9/XI/2017 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 4 listopada 2017 r. zadecydował o dofinansowanie startu juniora  Mikołaj Buoso w kwocie 1.500zł w Muchowych Mistrzostwach Świata Juniorów.

Uchwała nr 77

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 46 punkt 1 i 17 Statutu PZW i Uchwały

nr 9/XI/2017 Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 4 listopada 2017 r. zadecydował o przeznaczeniu 130kg na tęczaka dla Kół na zawody z okazji Dnia Dziecka

Uchwała nr 92

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 punkt 1 Statutu PZW zdecydował o przyjęciu

do realizacji następujących wniosków (organizacyjnych) z Kół:

Nr wniosku na liścieKołoTreść wniosku KołaKomentarz Zarządu Okręgu
7.Nr 28 Nowy Targzwiększenie ilości i jakości(wielkość, kondycja, pochodzenie) zarybiania pstrągiem i lipieniem Dunajca na Podhaluwniosek jest w realizacji
8.Nr 28 Nowy Targpowrót do zarybiania Dunajca pstrągiem tęczowymwniosek jest w realizacji – w trakcie uzyskiwania wymaganych zgód
12.Łąckoo odłów pstrąga potokowego na fragmentach potoku Obidzkiego a następnie zarybienie tych odcinków wylęgiem pstrąga potokowe- przy współpracy z członkami Koła PZW Łąckowniosek zrealizowany
14.Nr 17 Podhaleznalezienie, wyznaczenie miejsca przez Zarząd Okręgu do wodowania łódekbędą podjęte próby na Czorsztynie i Klimkówce
15Nr 17 Podhalelobbowanie do ZG PZW za podwyższeniem kar za nielegalny połów rybzostanie skierowany wniosek do ZG
16Nr 17 Podhaleoznaczyć tablicami odległość 50 metrów od zapór w porozumieniu z kołami w Nowym Targuprzyjęty
27Miasto GorliceWniosek o zwrócenie się do ZG PZW ws podjęcia działań mających na celu zwiększenie kar za kłusownictwozostanie skierowany wniosek do ZG
28Miasto GorliceWniosek o aneksowanie operatu rybackiego w celu umożliwienia zarybienia Klimkówki drobnicązostanie podjęta próba aneksowania operatu
3316 Nowy Targo wystąpienie do stosownego ministerstwa o możliwość zarybiania pstrągiem tęczowym wód otwartych okręguwniosek jest w realizacji na wybranych obwodach
3516 Nowy Targo podjęcie starań w stosownych organach zmierzających do zwiększenia możliwości wodowania środków pływających na Zalewie Czorsztyńskimbędą podjęte próby na Czorsztynie i Klimkówce
37Barskiewniosek o zakup kamery termowizyjnej oraz utworzenie gupy interwencyjnej, która będzie zajmowała się wykrywaniem ścieków uwalnianych z wóddo realizacji w miarę możliwości
38Zawisza Gródekpoczynić starania w sprawie uzyskania pozwolenia na pływanie w strefie ciszy przez SSR w trakcie akcji kontrolnych na silniku spalinowymdo realizacji w miarę możliwości
39Zawisza Gródekpoczynić starania umożliwiające zarybienie Jeziora Roznowskiego i dolnego Dunajca miętusemzostanie podjęta próba aneksowania operatu
45KlimkówkaZarybianie obwodu rybackiego Ropa1 powyżej zalewu Klimkówkawniosek jest w realizacji
46KlimkówkaWnioskowanie do odpowiednich władz o zmianę operatu wodnoprawnego dla Obwodu
Rybackiego Ropa 1 tak , by umożliwić zarybianie zbiornika Klimkówka drobnicą (płoć ,
karaś, ukleja)
zostanie podjęta próba aneksowania operatu
52Limanowasporządzić dokumentację fotograficzną zarybień i przedstawić na stronie okręguwniosek w miarę możliwości jest w realizacji
53Limanowazarybić dodatkowo w miarę możliwości jeziora kroczkiem karpiawniosek jest w realizacji
54Limanowazarybić rzeki bez przeszkód hydrologicznych np.. Łososina lipieniemwniosek w miarę możliwości jest w realizacji
55Limanowazarybić rzekę Kamienicę Zabrzeską pstrągiem i lipieniemwniosek jest w realizacji
67Kolejarz Jana Wilka ChabówkaWniosek o dalsze zarybianie górnej Raby pstrągiem i lipieniem, Czorsztyna karpiem,wniosek jest w realizacji
68Kolejarz Jana Wilka Chabówkapowiadamianie o zarybieniach Rabydo realizacji o ile zostaną przez Koło  podane dane email lub nr tel
69Kolejarz Jana Wilka Chabówkawniosek do okręgu PZW w Nowym Sączu o zwrot dokumentacji członków koła pzw im. Jana Wilka w Chabówceprzyjęty
70Kolejarz Jana Wilka Chabówkaograniczyć ilość kormoranów na Czorsztyniewniosek jest w realizacji
81Sromowce PieninyDorybienie rzeki Niedziczanka i Kacwinianka pstrągiem i lipieniemwniosek w miarę możliwości jest w realizacji
82Sromowce Pieninydorybienie Dunajca Sromowce białą rybą- kleń, brzanawniosek w miarę możliwości jest w realizacji
83Sromowce Pieninydorybienie Dunajca Sromowce pstrągiem tęczowymwniosek jest w realizacji – w trakcie uzyskiwania wymaganych zgód
84Sromowce Pieninydorybienie zbiornika wyrównawczego Sromowce rybąwniosek jest w realizacji
88Jordanówkontynuowanie zarybień Zbiornika Czorsztyn sandaczem, karpiem, węgorzemwniosek jest w realizacji
92Grybówo zorganizowanie mistrzostw okręgu w dyscyplinie feederwniosek zrealizowany
97KrynicaProwadzić zarybienie wód rybą wielkości 1+ ze względu na większą przeżywalnośćwniosek jest w realizacji
99Muszynazakupić dla wszystkich kół okręgu pudełka do inkubacji zaoczkowanej ikryzostaną wydane zainteresowanym Kołom
100Muszynapoczynić starania w celu likwidacji uszkodzonej kaskady na rzec Muszynka w Powroźniku koło betoniarni celem przywrócenia naturalnego cieku dla migracji rybwniosek będzie realizowany w miarę możliwości
102Muszynawystąpić do ZG PZW o dofinansowanie funkcjonowania ośrodka w Łopusznejwniosek jest w realizacji
105Piwniczna Zdrójsfinansowanie przez ZO zakupu inkubatorów do ikryzostaną wydane zainteresowanym Kołom
106Szczawnicawniosek o podjęcie próby likwidacji tyczek kajakowych na Dunajcu pod Kotuńkąwniosek będzie realizowany w miarę możliwości
112Szczawnicawniosek o zarybienie pstrągiem tęczowym w roku 2019 rzek Okręgu nowosądeckiegowniosek jest w realizacji – w trakcie uzyskiwania wymaganych zgód
114Nad Zalewem Kluszkowcezarybianie pstrągiem potokowym Dunajca od mostu w Dębnie do mostu w Waksmundziewniosek jest w realizacji
120Nad Zalewem Kluszkowceudzielenie informacji w jaki sposób ZO planuje wykorzystać pozyskane środki z organizacji GPX w wędkarstwie podlodowym w 2017 r na rzecz złowionych ryb w trakcie zawodówinformacja zostanie przesłana do Koła

Uchwała nr 93

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 punkt 1 i 10 Statutu PZW zadecydował

o wprowadzeniu zezwolenia specjalnego jednodniowego na wszystkie wody Okręgu o wartości 300zł (z VAT), uprawniającego do połowu zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym łowisku, rozprowadzanego w miarę dostępności przez strażników Okręgu przy kontroli wód.

Uchwała nr 94

Zarząd Okręgu uchylił uchwałę Koła PZW nr 33 Stawy w Starym Sączu ws o zwolnienie wędkarzy Okręgu z opłat za wędkowanie w trakcie zawodów na stawach – jako niezgodną z zatwierdzonym regulaminem użytkowania stawów w Starym Sączu.

Uchwała nr 95

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 punkt 1 Statutu PZW zdecydował o podjęciu starań o uzyskanie zgody na zarybienie Dunajca w Sromowcach pstrągiem tęczowym.

Uchwała nr 96

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 punkt 1 Statutu PZW podjął decyzję

 o kontynuowaniu prób pozyskania  tarlaków brzany w celu zarybienia wód Okręgu.

Uchwała nr 97

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 punkt 1 Statutu PZW podjął decyzję

 o dofinansowaniu imprezy wędkarskiej Janosika w 2018 r. w kwocie 1.000zł 

Uchwała nr 98

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 punkt 1 Statutu PZW zadecydował
o podwojeniu obsady pstrąga potokowego z przeznaczeniem na selekta w 2019r

Uchwała nr 99 – UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

Uchwała nr 100

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 punkt 1 Statutu PZW zadecydował o rozbudowie systemu internetowej sprzedaży zezwoleń za kwotę do 2 tys zł netto.

Uchwała nr 101

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 punkt 1 Statutu PZW zadecydował o akceptacji kosztów końcowych wykonanej przepławki na progu w Świniarsku do wysokości realnie poniesionych kosztów, potwierdzonych obmiarem niezależnego rzeczoznawcy.

Uchwała nr 102UCHWAŁA NIEJAWNA

(z uwagi na ochronę danych osobowych uchwała wyłączona z publikacji)

Uchwała nr 103

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 punkt 1 Statutu PZW zadecydował
o przyznaniu Klubowi „Głowatka” wnioskowanych 45 licencji na OS „Dunajec”, 45 dniówek na wody górskie, 45 zezwoleń na spinning – całość z 50% bonifikatą.

Uchwała nr 104

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 punkt 1 i 10 Statutu PZW zdecydował o przyjęciu do realizacji następujących wniosków z Kół dotyczących zmian w zezwoleniu na rok 2019:

Nr wniosku na liścieKołoTreść wniosku KołaKomentarz Zarządu Okręgu
 5.33 Stawy Stary Sączutworzenie odcinka złów i wypuść na rzece Poprad w Starym Sączuprzyjęty 
 20Nr 31 Białkazmiana granic odcinka „No kill” na rzece Białka w formie: początek odcinka od mostu drogowego w Bukowinie Tatrzańskiej – koniec odcinka most drogowy w Trybszuprzyjęty 
 26Miasto GorliceWniosek o obniżeniu górnych wymiarów widełkowych do sandacz 80cm, szczupak 80, głowacica 90cm, boleń 80cm, okoń 40cmustalono tylko górne wymiary: boleń 80cm, okoń 40 cm   
 62Centrumobniżyć górny wymiar widełkowy dla okonia do 40 cm przyjęty 
 80Sromowce Pieninyujednolicenie przepisów i wymiarów Polsko- Słowackich na odcinku granicznym rzeki Dunajec ustalono próbę podjęcia rozmów ze Stroną Słowacką 
 87Sromowce PieninyNa rzece Dunajec w Sromowcach w okresie od 1.02 do 14.04 wprowadzić limit dzienny pstrąga 1 szt.przyjęty 
 116Nad Zalewem Kluszkowcedoprecyzowanie merytoryczne dotyczące zakazu połowu ryb z brzegu na Zbiorniku Czorsztyn, tzn winno być od ujścia potoku Wronin w Czorsztynie do tablicy PPN  zdecydowano o zakazie połowu z brzegu od potoku Wronin do zapory   

Uchwała nr 105

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 punkt 1 i 10 Statutu PZW zdecydował o następujących zmianach w zezwoleniu na rok 2019:

Lp.Zmiana
1Doprecyzowanie górnej granicy łowiska na potoku Piekielnik – od ujścia potoku Rokicki (Piekielniczek) w m. Piekielnik 
2Doprecyzowanie długości cofki Zbiornika Czorsztyn – do 700m powyżej mostu Pod Hubą 
3Doprecyzowanie, że żadne okresy ani terminy podane w zezwoleniu nie ulegają skracaniu o dni ustawowo wolne od pracy 
4Doprecyzowanie, że w rejestrze połowu należy wpisać miejsce rozpoczęcia połowu, a kolejnego wpisu w ten sam dzień dokonać tylko w razie zmiany rzeki/zbiornika 
5Doprecyzowanie, że wschód/zachód Słońca mierzymy dla m. Warszawy (kalendarzowo) 
6Doprecyzowanie, że na zbiornikach zaporowych obowiązuje wymiar gospodarczy karpia do 30cm 
7Likwidacja odcinka no kill na rzece Kamienica Nawojowska 
8Wprowadzenie na odcinku Białej Tarnowskiej od mostu w Bobowej do ujścia Kąśnianki wody nizinnej: przynęty sztuczne i roślinne 
9Wprowadzenie górnego wymiaru widełkowego dla brzany od 65cm 

Uchwała nr 106

Zarząd Okręgu działając na podstawie § 46 pkt 8 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego zadecydował o wysokości składek na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu
oraz opłat dla niezrzeszonych w roku 2019 w wysokości:

Składki i opłaty Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu
NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD w 2019 r.
lp.SkładkaObejmuje 
1SKŁADKA PODSTAWOWA NIEPEŁNA CZŁONKA PZWNWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody bez prawa połowu ze środków pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12.210,00
2N+LWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody bez prawa połowu spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12.280,00
3SKŁADKA PODSTAWOWA PEŁNA CZŁONKA PZWPWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu360,00
4SKŁADKA ULGOWA NIEPEŁNA CZŁONKA PZWNWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody bez prawa połowu ze środków pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12.105,00
5N+LWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody bez prawa połowu spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12.175,00
6SKŁADKA ULGOWA PEŁNA CZŁONKA PZWPWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu255,00
7SKŁADKA CZŁONKA UCZESTNIKA PZW NIEPEŁNANWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody bez prawa połowu ze środków pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12.35,00
8N+LWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody bez prawa połowu spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12.105,00
9SKŁADKA CZŁONKA UCZESTNIKA PZW PEŁNAPWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu185,00
10SKŁADKA OKRESOWA DLA CZŁONKA PZW1-DNIOWA NIEPEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody bez prawa połowu ze środków pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12.35,00
111-DNIOWA PEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu60,00
123-DNIOWA  NIEPEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody bez prawa połowu ze środków pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12.90,00
133-DNIOWA PEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu165,00
147 -DNIOWA NIEPEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody bez prawa połowu ze środków pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12.140,00
157 -DNIOWA PEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu280,00
16OPŁATY OKRESOWE DLA NIEZRZESZONYCH   (W TYM CUDZOZIEMCÓW)1-DNIOWA NIEPEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody bez prawa połowu ze środków pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12.65,00
171-DNIOWA PEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu90,00
183-DNIOWA  NIEPEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody bez prawa połowu ze środków pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12.170,00
193-DNIOWA PEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu245,00
207 -DNIOWA NIEPEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody bez prawa połowu ze środków pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12.260,00
217 -DNIOWA PEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu400,00
22OPŁATY ROCZNE DLA NIEZRZESZONYCH  (W TYM CUDZOZIEMCÓW)ROCZNA NIEPEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody bez prawa połowu ze środków pływających i spinningiem na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12.570,00
23ROCZNA PEŁNAWszystkie wody (oprócz OS) i dozwolone metody połowu720,00
24SKŁADKA UZUPEŁNIAJĄCA GROCZNASkładka uzupełniająca do składek niepełnych na ochronę i zagospodarowanie wód uprawniająca do połowu spinningiem w wodach górskich w okresie od 01.01 -31.01 oraz 01.09 – 31.1280,00
251-DNIOWA10,00
26SKŁADKA UZUPEŁNIAJĄCA LROCZNASkładka uzupełniająca do składek niepełnych na ochronę i zagospodarowanie wód uprawniająca do połowu ze środków pływających70,00
271-DNIOWA15,00
Opłaty i zezwolenia specjalne – ceny z VAT
28ŁOWISKO SPECJALNE OS DUNAJEC                             OBA SEKTORY  (GÓRNY I DOLNY)1 DNIOWA (poniedziałek – czwartek oprócz świąt)  Członkowie PZW50,00
291 DNIOWA   (piątek-niedziela oraz święta)75,00
301 DNIOWANiezrzeszeni posiadający kartę wędkarską (w tym cudzoziemcy)75,00
31ROCZNACzłonkowie PZW, niezrzeszeni i cudzoziemcy1499,00
32ŁOWISKO SPECJALNE OS DUNAJEC     TYLKO SEKTOR DOLNY1 DNIOWA (poniedziałek – czwartek oprócz świąt)  Członkowie PZW43,00
331 DNIOWA (piątek-niedziela oraz święta)60,00
34ŁOWISKO SPECJALNE + POZOSTAŁE WODY1 DNIOWAWszystkie wody Okręgu (możliwość dostarczenia zezwolenia na łowisko przez strażników)300,00
Zakres stosowanych ulg w składkach
1.     Młodzież nie zrzeszona  w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
2.     Składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej.
3.     Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich oraz składek na ochronę i zagospodarowanie wód za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
4.     Członkowie PZW w wieku 16-24 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, mężczyźni po ukończeniu 65 roku i kobiety po ukończeniu 60 roku życia są uprawnieni do 50 % zniżki w składce członkowskiej i składce podstawowej „N” na ochronę i zagospodarowanie wód.
5.     Członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką z wieńcami korzystają z 75 % zniżki w składce członkowskiej i są zwolnieni ze składki „N” na ochronę i  zagospodarowanie wód.
6.     Nie są objęte ulgami i zwolnieniami składki okresowe i uzupełniające (z wyjątkiem zwolnienia Honorowych członków PZW).
7. Ulgi od opłaty pełnej dla Cudzoziemców i Niezrzeszonych wynikające z rezygnacji z niżej wymienionych metod połowu  (ulgi łączą się) wynoszą:
I. Rezygnacja z połowu ze środków pływających:
a. opłata jednodniowa – 15 zł
b. opłata 3 dni – 45 zł
c. opłata 7 dni – 70 zł
d. opłata roczna – 70 zł
II. Rezygnacja z połowu metodą  spinningową na wodach górskich w okresie 01.01 – 31.01 oraz 01.09 – 31.12.
a. opłata jednodniowa – 10 zł
b. opłata 3 dni – 30 zł
c. opłata 7 dni – 70 zł
d. opłata roczna – 80 zł

Uchwała nr 107

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 punkt 1, 13, 27  Statutu PZW wyraził wolę
przedłużenia porozumień z Okręgami PZW Tarnów i Bielsko Biała.

Uchwała nr 108

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 punkt 1 Statutu PZW zadecydował
o uczestnictwie Okręgu w targach wędkarskich RYBOMANIA w Warszawie, Poznaniu i Sosnowcu.

Uchwała nr 109

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 punkt 1 i 8 Statutu PZW zadecydował
o przyjęciu opłat na 2019r  na Łowisko Kobylanka.

Uchwała nr 110

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 punkt 1 i 8 Statutu PZW zadecydował
o zatwierdzeniu zmian w regulaminie połowu na 2019r  na Łowisko Kobylanka. 

Uchwała nr 111

Zarząd Okręgu działając na podstawie § 47 punkt 1 Statutu PZW zadecydował
o wyznaczeniu dla Kół Okręgu minimalnego pułapu ilości członków (50 osób) do uzyskania w ciągu 2 lat.

Uchwała nr 112

Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 punkt 3 Statutu PZW zadecydował
o zwołaniu na dzień 13.01.2019 r. nadzwyczajnego zjazdu delegatów w celu przeprowadzenia wyborów (w tym ustalenia składu liczbowego) do Okręgowej Komisji Rewizyjnej, w związku ze spadkiem liczby członków OKR poniżej statutowego minimum.

Uchwała nr 113

Na podstawie § 47 pkt 1, 10, 12, 13, 15, 22 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu uchwala:

1)        Zarząd Okręgu podjął decyzję o zawarciu przedłożonej przez Gminę Stary Sącz umowy dzierżawy „stawu za groblą”, położonego przy dużym stawie w Starym Sączu.

2)        Powołuje się komisję w składzie Zdzisław Kowalski, Krzysztof Stanek, Łukasz Kosiba i Michał Cebula, do ustalenia zasad funkcjonowania „stawu za groblą” w Starym Sączu (położonego przy Popradzie), w celu przekazania go Kołom lub Kołu w Starym Sączu. 

3)        Zarząd Okręgu zdecydował o rozwiązaniu z Gminą Miejską w Starym Sączu  umowy dzierżawy „mętnego stawu” w Starym Sączu – w związku z wprowadzonym tam przez Gminę zakazem wędkowania.

Uchwała nr 114

Na podstawie § 47 pkt 1, 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu uchwala:

Wprowadza się zmianę do Polityki ochrony danych osobowych, polegającą na honorowaniu szkoleń z zakresu RODO, odbytych przez działaczy Kół w innych jednostkach – na podstawie stosownych zaświadczeń.

Uchwała nr 115

Na podstawie § 47 pkt 1, 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu uchwala:

Dokonuje się sprostowania oczywistych omyłek w uchwałach Zarządu Okręgu PZW w Nowym Sączu:

1)        w uchwałach nr: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 z 2017 r. słowa: „§ 46 punkt 1 Statutu PZW” zastępuje się słowami „§ 47 pkt 1 Statutu PZW”;

2)        w uchwale nr 26 z 2017 r. słowa: „§ 46 punkt 29 Statutu PZW” zastępuje się słowami „§ 47 pkt 30 Statutu PZW”;

3)        w uchwałach nr: 63, 66, 67, 68, 69, 78, 79, 80, 83, 88, 91 z 2018 r. słowa: „§ 46 punkt 1 Statutu PZW” zastępuje się słowami „§ 47 pkt 1 Statutu PZW”;

4)        w uchwale nr 64 z 2018 r. słowa: „§ 46 punkt 6 Statutu PZW” zastępuje się słowami „§ 47 pkt 6 Statutu PZW”;

5)        w uchwale nr 65 z 2018 r. słowa: „§ 46 punkt 7 Statutu PZW” zastępuje się słowami „§ 47 pkt 7 Statutu PZW”;

6)        w uchwale nr 70 z 2018 r. słowa: „§ 46 punkt 8 Statutu PZW” zastępuje się słowami „§ 47 pkt 8 Statutu PZW”;

7)        w uchwałach nr 81, 82 z 2018 r. słowa: „§ 46 punkt 11 Statutu PZW” zastępuje się słowami „§ 47 pkt 11 Statutu PZW”;

8)        w uchwałach nr 84, 85, 86, 89, 90 z 2018 r. słowa: „§ 46 punkt 1 i 16 Statutu PZW” zastępuje się słowami „§ 47 pkt 1 i 16 Statutu PZW”;

9)        w uchwale nr 87 z 2018 r. słowa: „§ 46 punkt 1 i 17 Statutu PZW” zastępuje się słowami „§ 47 pkt 1 i 17 Statutu PZW”.

Uchwała nr 116

Na podstawie § 47 pkt 1, 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu uchwala:

1)        W sprawach pilnych, które na rozstrzygnięcie nie mogą czekać do najbliższego posiedzenia Zarządu lub Prezydium Zarządu Okręgu, dopuszczalne jest podejmowanie uchwał Zarządu lub Prezydium Zarządu Okręgu drogą elektroniczną lub telefoniczną.

2)        Prezes Zarządu wyznacza Dyrektora Biura lub Członka Zarządu na osobę przeprowadzającą głosowanie, która ustala formę i czas głosowania.

3)        W przypadku głosowania telefonicznego prowadzący dzwoni do każdego uprawnionego do głosowania, a w razie braku nawiązania połączenia wysyła SMS z informacją o głosowaniu i czasie na oddanie głosu.

4)        W przypadku głosowania emailowego prowadzący podaje czas na oddanie głosu.

5)        Uprawnieni oddają głosy za lub przeciw wnioskowi, albo wstrzymują się od głosu.

6)        Głosowanie jest ważne jeśli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania (kworum). 

7)        Po zakończeniu głosowania prowadzący sporządza protokół z głosowania wraz z imienną listą oddanych głosów, oraz przesyła go emailem do wszystkich Członków ZO. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Okręgu.

Uchwała nr 117

Na podstawie § 47 pkt 1, 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu uchwala:

1) Ustala się następujące ceny sprzedaży pstrąga tęczowego w grudniu 2018r.:

– 20zł/kg w sprzedaży ogólnej,

– 15zł/kg dla Kół Okręgu.

2) Zarząd Okręgu przeznaczył po 4 kg pstrąga tęczowego dla pracowników Okręgu na Święta Bożego Narodzenia 2018r.

3) Zarząd Okręgu upoważnił Dyrektora Biura do przekazania przed Świętami zwyczajowych ilości pstrąga tęczowego dla sponsorów i osób wspierających Okręg, które nie są członkami Okręgu.

Uchwała nr 118

Na podstawie § 47 pkt 1, 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu uchwala:

Przydziela się pulę do 3 zezwoleń rocznych okręgowych pełnych dla ekipy programu „Z wędką nad wodę w Polskę  Świat” TV Trwam w ramach promocji wód Okręgu PZW Nowy Sącz.

Uchwała nr 119

Na podstawie § 47 pkt 1 i 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu uchwala:

Zatwierdza Plan Pracy Zarządu Okręgu na 2019 r., stanowiący załącznik do uchwały.

Uchwała nr 120

Na podstawie § 47 pkt 1, 10, 15 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu uchwala:

Powierza w użytkowanie Kołu nr 19 w Rabce działkę w Zbyszycach wydzierżawioną przez Zarząd Okręgu od Ekoserwis Tauron Sp. z o.o.

Uchwała nr 121

Na podstawie § 47 pkt 1, 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu uchwala:

Zadecydował o uruchomieniu specjalnego numeru telefonu w Biurze Okręgu do celu zgłaszania miejsc przebywania kormoranów w okresie jesień-zima, oraz podniesieniu kwoty gratyfikacji do 50zł za odstrzelonego kormorana w ramach posiadanego zezwolenia na odstrzał, a także przeznaczenia  puli do 1 tys zł na nagrody dla myśliwych.