Porozumienia

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu w 2021 zawarł następujące porozumienia:

  1. Z Okręgiem PZW w Tarnowie na Zbiornik Czchów udostępniając graniczną część Dunajca poniżej zbiornika Rożnów do kładki w m. Tropie w zamian – Koszt składki za porozumienie 25 zł
  2. Z Okręgiem Bielsko Biała na rzekę Skawę od źródeł do ujścia potoku Bystrzynka wraz z potokiem Bystrzynka – Koszt składki za porozumienie 50 zł