Nasze Granty

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu swoją gospodarkę zarybieniową opiera na pracę czterech ośrodków zarybieniowych tj.

Łopuszna, Mszana Dolna, Zawada Nowy Sącz i Rożnów.

Posiadamy własne stada tarłowe wszystkich ryb łososiowatych i lipienia i w oparciu o własny materiał zarybieniowy prowadzimy gospodarkę na użytkowanych obwodach rybackich.

Ponadto współpracujemy z Ośrodkami Naukowymi m. in. Państwową Akademią Nauk z Olsztyna czy z Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Wszelkie pytania dotyczący pracy ośrodków można zadawać na mail – kipiel@pzwns.info.pl

Tarło Głowacicy – Łopuszna