Działalność Okręgu Nowy Sącz

Mikroprojekt pt.„Wodny świat Podhala i Orawy”

Interreg Polska-Słowacja

Wodny świat Podhala i Orawy”

Od stycznia 2021 r. do marca 2022 r. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu we współpracy z Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trstenej wdrażały transgraniczny mikroprojekt indywidualny pt. Wodny świat Podhala i Orawy” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.  Mikroprojekt w imieniu Beneficjenta realizowało merytorycznie Koło nr 27 Polskiego Związku Wędkarskiego Czarny Dunajec.

Wartość tego mikroprojektu to 45 299,23 EUR, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 wynosiło 38 504,34 EUR, co stanowiło 85% wartości kosztów kwalifikowalnych w mikroprojekcie, a dofinansowanie z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej wynosiło  2 264,96 EUR.

DLACZEGO REALIZOWALIŚMY MIKROPROJEKT?

Wśród licznych walorów przyrodniczych Podhala i Orawy świat ryb, roślin, zwierząt i ptaków, które zamieszkają obszary stawów i ich okolice nadal nie jest dobrze znany ogółowi mieszkańców i turystów odwiedzających te tereny. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bogaty jest ten wodny świat, a zarazem jak szczególnej potrzebuje ochrony. Taką wiedzę posiadają osoby, które na co dzień przez swoją pasję nie tylko zajmują się wędkarstwem, ale realizują liczne działania mające na celu ochronienie ekosystemów wodnych i zachowanie rzadkich gatunków fauny i flory na Podhalu i Orawie.  W ramach pogłębiania tej działalności stwierdzono, że konieczne jest stworzenie miejsca na pograniczu Podhala i Orawy, w którym takie działania mogłyby odbywać się systematycznie i mieć odpowiednie warunki. Potrzebne jest również, aby popularyzacja wiedzy o ochronie wód i ekosystemów wodnych była stała, niezależna od organizowanych co pewien czas wydarzeń, dostępna dla każdego o każdej porze.

Dlatego Koło nr 27 Polskiego Związku Wędkarskiego w Czarnym Dunajcu, które było realizatorem mikroprojektu zdecydowało się zaprojektować miejsce o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym przy stawie w Czarnym Dunajcu, którym zarządza.

CO CHCIELIŚMY OSIĄGNĄĆ?

Głównym celem projektu był zrównoważony rozwój dziedzictwa przyrodniczego ekosystemów wodnych na pograniczu Podhala i Orawy

Cele szczegółowe to:

  • Rozwój infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej na transgranicznym Szlaku wokół Tatr w Gminie Czarny Dunajec.
  • Ochrona i upowszechnianie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego ekosystemów wodnych na polsko-słowackim pograniczu.
  • Zwiększenie świadomości i aktywności społeczności lokalnych pogranicza polsko-słowackiego w zakresie ochrony ekosystemów wodnych.

DO KOGO ADRESOWANY BYŁ MIKROPROJEKT?

Mikroprojekt adresowany był do mieszkańców pogranicza i turystów odwiedzających ten region. Wśród nich szczególną część stanowiły dzieci i młodzież, które mogły poznawać wodny świat Podhala i Orawy poprzez informacje zawarte na tablicach edukacyjnych przygotowanych przy ścieżce prowadzącej wzdłuż stawu. Ponieważ inwestycja znajduje się na trasie szlaków pieszych prowadzących przez torfowiska, a także łączy się z transgranicznym Szlakiem wokół Tatr, to jestwykorzystywana przez turystów rowerowych i pieszych, którzy rozpoczną tutaj lub zakończą swoja wycieczkę, równocześnie poznając dziedzictwo przyrodnicze tego terenu.

JAKIE ZREALIZOWALIŚMY DZIAŁANIA?

Zagospodarowanie stawu w Czarnym Dunajcu z elementami infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej

Od połowy 2021 r. do połowy września 2021 r. trwały prace związane z budową zagospodarowania terenu wokół stawu w miejscowości Czarny Dunajec o elementy rekreacyjno-edukacyjne. W wyniku prac wykonana została wolnostojąca zadaszona drewniana wiata o pow. 35 m2. Przygotowano także  ścieżki żwirowe z obrzeżami betonowymi, przy których zainstalowano tablice informacyjno-edukacyjne (7 szt.) z informacjami w języku PL, SK i EN, ławeczki (6 szt.) oraz kosze na śmieci (5 szt.) Zamontowany został  również monitoring na baterie fotowoltaiczne. Korzystanie z zagospodarowanego terenu ze ścieżkami i wiatą do odpoczynku ułatwia utwardzona kruszywem część terenu, na której powstało  6 miejsc parkingowych i 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych oraz miejsce do parkowania rowerów (stojak rowerowy).

Tablice informują na temat przygranicznych ekosystemów wodnych, poszczególnych gatunków roślin, ryb, ich ochrony, zasad ekologicznego dbania o zasoby wodne. Tematyka tablic:

-Ryby Podhala i Orawy

-Ochrona wód

-Zasady etyki wędkarskiej i połowu ryb

-Polski Związek Wędkarski – Okręg w Nowym Sączu, Koło w Czarnym Dunajcu

-Ciekawostki

-Chronione gatunki ptaków, zwierząt, ryb żyjących w stawie i okolicach

Tym samym tablice pełnią stricte proekologiczną rolę ucząc i informując o dziedzictwie przyrodniczym tego regionu, jego znaczeniu oraz właściwym świadomym korzystaniu z tych zasobów, aby je chronić i zachowywać dla kolejnych pokoleń.

Te elementy infrastruktury pozwalają udostępnić obszar ekosystemu wodnego stawu w Czarnym Dunajcu, a równocześnie zapewniają bezpieczne korzystanie z tego miejsca przez mieszkańców i turystów, poznawanie zasad ochrony ekosystemów wodnych itd.

Dodatkowo z uwagi na fakt, że staw położony jest w pobliżu Szlaku wokół Tatr miejsce to może być odwiedzane przez turystów rowerowych i pieszych, a dzięki temu oddziaływanie projektu jest szersze.

Polsko-słowackie zawody wędkarskie dla dzieci

Polsko-słowackie zawody wędkarskie dla dzieci pt. „Wodny świat Podhala i Orawy” z udziałem ok. 100 osób z Polski i ze Słowacji odbyły się w dniu 19.03.2022 r. przy zagospodarowanym w ramach mikroprojektu stawie w Gminie Czarny Dunajec. Organizatorem był Polski Związek Wędkarki Okręg Nowy Sącz oraz Koło w Czarnym Dunajcu. W trakcie wydarzenia zorganizowano różnego rodzaju zawody oraz konkursy wiedzy ekologicznej i wędkarskiej. Zawody zostały przeprowadzone w dwóch kategoriach: pierwsza kategoria-dzieci do dziesiątego roku życia i druga kategoria – dzieci powyżej dziesiątego roku życia. Łącznie w obu kategoriach wiekowych wzięło udział ok. 60 dzieci. Zawody odbyły się w 4 dyscyplinach – konkursach wędkarskich.

Udział w zawodach był  bezpłatny. W ramach zawodów promowano formułę „złów i wypuść”, aby edukować młodych adeptów wędkarstwa, a jednocześnie uczyć ich poszanowania dla przyrody.

Uczestnicy otrzymali dyplom udziału, nagrody i drobne upominki – gadżety.

Do organizacji zawodów w pełni została wykorzystana powstała infrastruktura przy stawie  – wiata, ścieżki, miejsca parkingowe, ławeczki i tablice edukacyjne. Zawody te pozwoliły poszerzyć wiedzę na temat wodnego świata Podhala i Orawy. W trakcie wydarzenia obecni byli przedstawiciele partnera słowackiego.

Ponadto realizowano działania związane z promocją i zarządzaniem projektem.

JAKIE SĄ EFEKTY?

  • Powstało  miejsce o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym – wiata do odpoczynku, ścieżki spacerowe z ławeczkami i tablicami informacyjno-edukacyjnymi, miejsca parkingowe, stojaki rowerowe.
  • Dzięki zagospodarowaniu zaniedbanego terenu przy stawie w Czarnym Dunajcu mieszkańcy oraz turyści, będą mogą bliżej poznać niezwykły wodny świat ekosystemów przyrodniczych na polsko-słowackim pograniczu.
  • Zwiększyła się świadomość i aktywność społeczności lokalnych z Polski i ze Słowacji w zakresie ochrony ekosystemów wodnych.
  • W ten sposób w praktyce została zastosowana zasada zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego – z jednej strony jego ochrona i dbałość o zachowanie gatunków ryb, roślin, zwierząt i ptaków żyjących w ekosystemie wodnym, a z drugiej strony racjonalne wykorzystanie tych terenów do proekologicznej rekreacji i edukacji na temat otaczającej nas przyrody, zwłaszcza mało znanego wodnego świata Podhala i Orawy.
  • Zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego w zakresie nieznanego powszechnie ekosystemów wodnych podnosi atrakcyjność Podhala i Orawy i zachęca do jej odkrywania i ochrony.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu

Ul. Inwalidów Wojennych 14

33-300 Nowy Sącz

biuro@pzwns.info.pl

www.pzwns.info.pl

Osoba do kontaktu: Łukasz Rubiś

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trstenej

ul. Železniciarov 294/38

Trstená 028 01

predseda@srztrstena.sk

www.srztrstena.sk

Osoba do kontaktu: Ivan Michalec

Data publikacji 19.03.2022 r.

„Polsko-słowackie zawody wędkarskie dla dzieci pt. „Wodny świat Podhala i Orawy”

Polsko-słowackie zawody wędkarskie dla dzieci pt. „Wodny świat Podhala i Orawy” z udziałem ok. 100 osób z Polski i ze Słowacji odbyły się w dniu 19.03.2022 r. przy zagospodarowanym w ramach mikroprojektu stawie w Gminie Czarny Dunajec. Organizatorem był Polski Związek Wędkarki Okręg Nowy Sącz oraz Koło w Czarnym Dunajcu. W trakcie wydarzenia zorganizowano różnego rodzaju zawody oraz konkursy wiedzy ekologicznej i wędkarskiej. Zawody zostały przeprowadzone w dwóch kategoriach: pierwsza kategoria-dzieci do dziesiątego roku życia i druga kategoria – dzieci powyżej dziesiątego roku życia. Łącznie w obu kategoriach wiekowych wzięło udział ok. 60 dzieci. Zawody odbyły się w 4 dyscyplinach – konkursach wędkarskich.

Udział w zawodach był  bezpłatny. W ramach zawodów promowano formułę „złów i wypuść”, aby edukować młodych adeptów wędkarstwa, a jednocześnie uczyć ich poszanowania dla przyrody.

Uczestnicy otrzymali dyplom udziału, nagrody i drobne upominki – gadżety.

Do organizacji zawodów w pełni została wykorzystana powstała infrastruktura przy stawie  – wiata, ścieżki, miejsca parkingowe, ławeczki i tablice edukacyjne. Zawody te pozwoliły poszerzyć wiedzę na temat wodnego świata Podhala i Orawy. W trakcie wydarzenia obecni byli przedstawiciele partnera słowackiego.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć.

Data publikacji 11.03.2022 r.

Zapraszamy na Polsko – Słowackie zawody wędkarskie dla dzieci! pt. Wodny Świat Podhala i Orawy

Data publikacji: 30.09.2021

„Zapraszamy do zapoznania się z treścią tablic edukacyjnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią 7 tablic edukacyjnych, które zamieszczone zostaną na ścieżce edukacyjnej wokół stawu w Czarnym Dunajcu. Tablice informują na temat przygranicznych ekosystemów wodnych, poszczególnych gatunków roślin, ryb, ich ochrony, zasad ekologicznego dbania o zasoby wodne. Tematyka tablic:

-Ryby Podhala i Orawy

-Ochrona wód

-Zasady etyki wędkarskiej i połowu ryb

-Polski Związek Wędkarski – Okręg w Nowym Sączu, Koło w Czarnym Dunajcu

-Ciekawostki

-Chronione gatunki ptaków, zwierząt, ryb żyjących w stawie i okolicach

Tym samym tablice pełnią stricte proekologiczną rolę ucząc i informując o dziedzictwie przyrodniczym tego regionu, jego znaczeniu oraz właściwym świadomym korzystaniu z tych zasobów, aby je chronić i zachowywać dla kolejnych pokoleń

30.09.2021 r.

Od połowy 2021 r. do połowy września 2021 r. trwałyprace związane z budową zagospodarowania terenu wokół stawu w miejscowości Czarny Dunajec o elementy rekreacyjno-edukacyjne. W wyniku prac wykonana została wolnostojąca zadaszona drewniana wiata o pow. 35 m2. Przygotowano także  ścieżki żwirowe z obrzeżami betonowymi, przy których zainstalowano tablice informacyjno-edukacyjne (7 szt.) z informacjami w języku PL, SK i EN, ławeczki (6 szt.) oraz kosze na śmieci (5 szt.) Zamontowany został  również monitoring na baterie fotowoltaiczne. Korzystanie z zagospodarowanego terenu ze ścieżkami i wiatą do odpoczynku ułatwia utwardzona kruszywem część terenu, na której powstało  6 miejsc parkingowych i 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych oraz miejsce do parkowania rowerów (stojak rowerowy).

26.01.2021 r.

Milo nam poinformować, że w dniu 26 stycznia 2021 r. Okreg PZW w Nowym Sączu podpisal umowe ze Związkiem Euroregion „Tatry” na realizacje mikroprojektu „Wodny swiat Podhala i Orawy”. Dofinansowanie obejmować będzie inwestycje w obrębie stawow których opiekunem jest Kolo Czarny Dunajec. Wartość projektu wynosi 45 299,93 EURO.https://www.facebook.com/1704820893161537/posts/2668731086770508/