Informacje dla Kół,  Walne zebrania sprawozdawczo- wyborcze

Kolo Miasto Gorlice-Walne Zgromadzenie sprawozdawczo wyborcze

Walne Zgromadzenie sprawozdawczo wyborcze, które odbędzie się 4 grudnia 2021r (w sobotę) o godzinie 14.00 (pierwszy termin) lub o godzinie 14.15 (w drugim terminie). Spotykamy się jak zwykle w Domu Nauczyciela w Gorlicach, przy ulicy Wróblewskiego 10.