Działalność Okręgu Nowy Sącz

Informacja dla Członków Okręgu

Szanowni Koledzy

Mimo trudnej sytuacji na rynku spowodowanej przez pandemię koronowirusa a co za tym idzie poważnymi ograniczeniami w przemieszczaniu się w tym wędkowaniu Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu informuje, że kondycja gospodarcza Okręgu jest w tej chwili dobra a podjęte działania mające na celu ochronić nasz Okręgu przed skutkami pandemii przynoszą skutki w postaci oszczędności.

Sto procent obligów zarybieniowych lipienia, pstrąga potokowego, głowacicy pochodzi z własnej hodowli, z własnych tarlaków przez co nie ma konieczności zakupu materiału zarybieniowego z zewnątrz. Planowane zakupy ryb na zarybienia w roku 2020 nie są zagrożone. Udało się także utrzymać bieżące zatrudnienie w Okręgu w tym również strażników dzięki skorzystaniu ze wsparcia w postaci tarczy antykryzysowej.

Wprowadzona polityka gospodarcza ukierunkowana na uatrakcyjnienie łowisk Okręgu w tym Łowisk Specjalnych OS Dunajec przynosi pożądany efekt poprzez znaczący wzrost przychodów z tej dziedziny działalności. Ilość członków na koniec marca 2020 zamknęła się niewielkim plusem (6 osób). Porównując okres styczeń – marzec w latach 2019 i 2020 przychody Okręgu wzrosły w 2020 roku o około 50%. Należy być jednak daleki od optymizmu gdyż faktyczny stan finansów i członków Okręgu może być określany dopiero we wrześniu, jednak osiągnięte wskaźniki pozwalają nam patrzeć w przyszłość bez większych obaw.

Zdzisław Kowalski – Prezes Zarządu Okręgu
Andrzej Róg – Skarbnik Zarządu Okręgu
Łukasz Kipiel – Dyrektor Biura ZO

Zdjęcie Ria Sopala z Pixabay