Our partners and donators

OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO
W NOWYM SĄCZU
ul. Inwalidów Wojennych 14, 33-300 NOWY SĄCZ

NIP 734-10-25-097 REGON 490580348