Bez kategorii

Dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej na ośrodku zarybieniowym w Łopusznej

Data publikacji 27 czerwca 2022 r.

Rozpoczęliśmy pracę nad realicają umowy o dofinansowanie na montaż instalacji fotowoltaicznej na ośrodku w Łopusznej. Pracę odbywają sie zgodnie z planem. Panele o łącznej mocy 44 kW zostały umieszczone na grobli pomiędzy stawami.

Celem operacji jest wykonanie w Ośrodku Zarybieniowym i Wylęgarni Ryb Łososiowatych w Łopusznej  instalacji fotowoltaicznej posadowionej na grucie o łącznej mocy 44 kWp.

Planowana operacja składa się z następujacych zadań: 
1. Konstrukcja do montażu paneli fotowoltaicznych
2. Montaż paneli fotowoltaicznych.  Projektowana instalacja fotowoltaiczna składa się z 117 szt. modułów monokrystalicznych z powiększonymi ogniwami w technologii połówkowej, o mocy 375 kWp.
3.  Instalacja elektryczna DC. Moduły zostaną podpięte pod falowniki – po jednym falowniku osobno dla każdego ze stołów – każdy z falowników o mocy 20 kW.
4. Instalacja elektryczna AC.
                                                                                            
Łączna wartość planowanej inwestycji zgodnie z załączonym kosztorysem inwestorskim tj. 175 500,00 zł netto plus należny podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami co daje łączną kwotę 215 865,00 zł brutto.                                                   

Instalacja fotowoltaiczna (PV) zlokalizowana będzie na grobli stawów hodowlanych. Przewiduje się podłączenie systemu fotowoltaicznego do istniejącego przyłączą zlokalizowanego w rozdzielnicy głównej budynku. Szczegółowy opis realizowanej Inwestycji zamieszczono w załączonym do wniosku Opisie instalacji fotowoltaicznej. Zadaniem instalacji fotowoltaicznej jest pozyskanie energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii jakim jest słońce.  Wszelkie wykorzystane w ramach realizacji operacji materiały, urządzenia i elementy będą nowe, nie używane, spełniające wymogi paragrafu 35 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego.

Realizacja operacji polegającej na montażu paneli fotowoltaicznych w Ośrodku Zarybieniowym i Wylęgarni Ryb Łososiowatych w Łopusznej prowadzonym przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu pozwoli osiągnąć następujące cele:  zabezpieczenie obiektu w energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii, propagowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska, zasobooszczędnej i innowacyjnej. Ponadto  w ciągle zmieniających się, trudnych dla hodowli warunkach klimatycznych w sposób bezpośredni przełoży się na wsparcie istniejących w naszym ośrodku ekosystemów związanych z akwakulturą poprzez zaopatrzenie w zieloną energię elektryczną całego parku maszynowego obsługującego zbiorniki. Co więcej powstałe w ten sposób oszczędności zostaną przeznaczone na rozbudowę parku maszynowego i jego rozwój tak by zapobiegał negatywnym skutkom zmiany klimatu mającym przełożenie np. na poziom wód i ich jakość a co za tym idzie na  wodną różnorodność biologiczną istniejących ekosystemów.

Data publikacji – 11.01.2022 r.

Miło nam poinformować iż Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu podpisał w dniu 11 stycznia 2022 roku umowę na o dofinansowanie w ramach działań inwestycji produkcyjnych w akwalkulturę: