Rejestr uchwał

Rejestr uchwał podejmowanych przez Okręg PZW Nowy Sącz.

 • Rejestr uchwał

  Rejestr uchwał rok 2021

  Uchwała nr 199 Na podstawie § 47 pkt 1, 8 i 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu podjął decyzję o: zwolnieniu w 2021 r. ze składki okręgowej wszystkich członków PZW, opłacających składki uprawniające do wędkowania na stawach Kół Okręgu, którzy wędkują wyłącznie na tych stawach; objęciu od roku 2022 r. składką okręgową wszystkich członków PZW opłacających składki uprawniające do wędkowania na stawach Kół Okręgu.   Uchwała nr 200 Na podstawie § 47 pkt 1 i 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zatwierdził regulaminy połowu ryb na stawach Kół: nr 33 Stary Sącz Stawy, Stary Sącz nr 20, Nowy Targ 16, Gorlice…

 • Rejestr uchwał

  Rejestr Uchwał rok 2020

  Uchwała nr 168 Na podstawie § 47 pkt 1, 10, 17, 18  Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu, analogicznie jak w roku 2019 r., przyznał nieodpłatnie dla grupy: uczestników (dzieci) i instruktorów (opiekunów) Szkółki Przyrodniczo-Wędkarskiej w Tylmanowej, prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Doliny Dunajca we współpracy z Okręgiem: a)         do 10 zezwoleń grupowych na połów całej grupy na Łowisku Specjalnym Dunajec w 2020 r., b)        zezwolenie grupowe na połów całej grupy na pozostałych wodach Okręgu w 2020 r., – podczas prowadzenia zajęć Szkółki, w terminach uzgodnionych w Biurem Okręgu. Uchwała nr 169 Na podstawie § 47 pkt 1 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym…

 • Rejestr uchwał

  Rejestr Uchwał rok 2019

  Uchwała nr 122 Na podstawie § 47 pkt 7 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zatwierdza zbiorczy preliminarz budżetowy Okręgu na rok 2019: Przychody w wysokości                        4 469 006,72 zł Koszty ogółem w wysokości                4 425 100,00  zł Wynik finansowy działalności                + 43 906,72 zł Uchwała nr 123 Na podstawie § 47 pkt 1, 9 i 10 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zmienia nazwę Koła PZW „Carbon Fakro” w Nowym Sączu na Koło PZW „Cobex” w Nowym Sączu. Uchwała nr 122 Na podstawie § 47 pkt 7 Statutu PZW Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu zatwierdza zbiorczy preliminarz budżetowy Okręgu na…

 • Rejestr uchwał

  Rejestr uchwał rok 2018

  Uchwała nr 55 Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 1  Statutu PZW zdecydował o zarybieniu stawów oddanych pod opiekę Koła PZW 33 Stary Sącz za kwotę 1.800 zł. Uchwała nr 56 Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 1  Statutu PZW wyraził chęć zawarcia porozumienia z Okręgiem PZW Bielsko Biała w zakresie wzajemnego udostępnienia dla wędkarzy obu Okręgów wód: Czarna Orawa oraz Skawa do ujścia Bystrzanki z Bystrzanką, na podstawie osobnego zezwolenia ze składką 30zł rocznie.  Uchwała nr 57 Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 1  Statutu PZW uchylił uchwałę nr 38. Uchwała nr 58 Zarząd Okręgu działając na podstawie  § 47 pkt 1  Statutu…

 • Rejestr uchwał

  Rejestr uchwał rok 2017

  Uchwała nr 01/2017 Zarząd Okręgu działając na podstawie §  44 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego  powołał, na wniosek Prezesa,  wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika: Kol. Krzysztof Stanek              I Wiceprezes ds. organizacyjnych i ochrony wód Kol. Roman Cyfra                   Wiceprezes ds. zagospodarowania wód Kol. Janusz Szepeta                Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży Kol. Łukasz Kosiba                 Sekretarz Kol. Andrzej Róg                     Skarbnik Uchwała nr 02/2017 Zarząd Okręgu działając na podstawie § 44 ust. 3 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego powołuje Prezydium w składzie: Kol. Zdzisław Kowalski        Prezes Zarządu Okręgu        Kol. Krzysztof Stanek                       Wiceprezes Zarządu Okręgu  Kol. Roman Cyfra                 Wiceprezes  Zarządu Okręgu            Kol. Janusz Szepeta               Wiceprezes  Zarządu Okręgu Kol. Łukasz Kosiba               Sekretarz        Kol.  Andrzej…