Działalność naukowo-badawcza

  • Działalność naukowo-badawcza

    Połowy badawcze na zbiorniku Czorsztyn

    Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu informuje, iż w dniach 18-20 sierpień 2020 na zbiorniku Czorsztyn prowadzone były połowy badawcze. Połowy te realizowane będą w ramach realizacji projektu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska „Opracowanie metodyki oceny potencjału ekologicznego zbiorników zaporowych na podstawie stanu ichtiofauny” w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Połowy te realizowane były przez Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

    Możliwość komentowania Połowy badawcze na zbiorniku Czorsztyn została wyłączona