• Sport

  Informacja dotycząca organizacji zawodów wędkarskich

  W związku z obowiązującymi przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów – w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy, że do dnia 31 stycznia 2021 r. niemożliwe jest organizowanie wędkarskich imprez i zawodów sportowych. Termin ten może ulec wydłużeniu. Okręgowy Kapitanat Sportowy

 • Działalność naukowo-badawcza

  Połowy badawcze na zbiorniku Czorsztyn

  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu informuje, iż w dniach 18-20 sierpień 2020 na zbiorniku Czorsztyn prowadzone były połowy badawcze. Połowy te realizowane będą w ramach realizacji projektu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska „Opracowanie metodyki oceny potencjału ekologicznego zbiorników zaporowych na podstawie stanu ichtiofauny” w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Połowy te realizowane były przez Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

  Możliwość komentowania Połowy badawcze na zbiorniku Czorsztyn została wyłączona
 • Coronavirus lockdown
  Działalność Okręgu Nowy Sącz

  Informacja dla Członków Okręgu

  Szanowni Koledzy Mimo trudnej sytuacji na rynku spowodowanej przez pandemię koronowirusa a co za tym idzie poważnymi ograniczeniami w przemieszczaniu się w tym wędkowaniu Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu informuje, że kondycja gospodarcza Okręgu jest w tej chwili dobra a podjęte działania mające na celu ochronić nasz Okręgu przed skutkami pandemii przynoszą skutki w postaci oszczędności. Sto procent obligów zarybieniowych lipienia, pstrąga potokowego, głowacicy pochodzi z własnej hodowli, z własnych tarlaków przez co nie ma konieczności zakupu materiału zarybieniowego z zewnątrz. Planowane zakupy ryb na zarybienia w roku 2020 nie są zagrożone. Udało się także utrzymać bieżące zatrudnienie w Okręgu w tym również strażników dzięki skorzystaniu ze…

 • Rzeka
  Działalność Okręgu Nowy Sącz

  Zarybienie lipień!

  Okręg Polskiego Związku wędkarskiego w Nowym Sączu zgłasza od dnia 28 kwietnia (wtorek) zarybienie narybkiem wiosennym lipienia: 28 kwietnia 2020 – odbiór Ośrodek Łopuszna Raba nr 1 – 1650 sztuk rozpoczęcie w Rabie Niżnej Łososina nr 1 – 500 szt. rozpoczęcie w Łososinie 29 kwietnia – środa – Odbiór Ośrodek Rożnów Dunajec nr 1 – 9000 sztuk w sumie wg podziału: Biały Dunajec: 2000 sztuk, Czarny Dunajec: 5000 sztuk, Dunajec połączony: 2000 sztuk Dunajec nr 2 – 4000 sztuk wg podziału: Dunajec Sromowce: 3000 sztuk, Białka: 1000 szt UWAGA Odbiór materiału zarybieniowego nastąpi rano, o godzinie 7:00. Proszę o zwrócenie uwagi, że w dniu 28 kwietnia odbiór materiału zarybieniowego jest…

 • Covid 19
  Informacje dla Kół

  Finansowanie działalności Kół

  W związku z zaistniałą w kraju sytuacja związana z epidemią coronawirusa COVID-19 Okręg PZW w Nowym Sączu informuje, iż Zarząd Okręgu podjął decyzje o zawieszeniu programu dofinansowania Kół Okręgu za pomoc przy zarybieniach i aktywność SSR. W związku z epidemią nie było możliwości normalnego prowadzenie działań ujętych w programie. Jednocześnie informujemy iż pula dofinansowania przewidziana w bieżącym roku zostanie przeniesiona na rok 2021.

  Możliwość komentowania Finansowanie działalności Kół została wyłączona